Mergi la conţinutul principal
Diverse

Informarea Consumatorilor


Legi

 • Ordinul A.N.R.E. nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I, nr 780/27.10.2014.
 • Ordinul A.N.R.E. nr. 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gazenaturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I, nr 781/27.10.2014.
 • Ordinul  A.N.R.E. nr. 93 din 29 septembrie /2014 privind modificarea preturilor finale pentru furnizarea gazelor naturale in regim reglementat, incepand cu 01 octombrie 2014,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 714 din 30 septembrie 2014.
 • Legea gazelor nr. 351/14.07.2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679/28.07.2004), cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea petrolului nr. 238/07.06.2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535/15.06.2004), cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 346/03.12.2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/07.12.2007).

Autorizare si licentiere

 • H.G. nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160/13.03.2003), cu modificările ulterioare.

 • Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1.362/13.12.2006 privind aprobarea Condiţiilor de valabilitate a licenţei pentru transportul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 bis/16.01.2007).

 • Ordinul preşedintelui ANRE nr. 89/12.11.2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009).

Acordul de concesiune

 • H.G. nr. 668/20.06.2002 privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486/08.07.2002), cu modificările ulterioare.

Accesul la sistemul national de transport gaze naturale

 • H.G. nr. 1.043/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693/02.08.2004), cu modificările şi completările ulterioare.

 • Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1.345/01.11.2004 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de soluţionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare subterană a gazelor naturale şi la conductele din amonte (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016/03.11.2004), cu modificările şi completările ulterioare.

 • Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1.354/02.11.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordaţi direct în Sistemul naţional de transport şi/sau la conductele din amonte şi a consumatorilor eligibili (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.165/09.12.2004).

 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 169/18.01.2008 privind condiţiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132/20.02.2008).

 • Ordinul nr. 113 /2125 / 2008 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru numirea Comisiei de soluţionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolaţi (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533/15.07.2008).

 • Ordinul nr. 123 / 2971 /2008 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de soluţionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolaţi (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 /17.10.2008).

 • Ordinul nr. 4 /2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor tehnice minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 /18.02.2008.

Despre noi

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate) prin punctul de lucru “Instalatie tratare deseuri periculoase si stabilizare titei usor”, situat in partea nordica a localitatii Pipirig, judetul Neamt, pe malul drept al raului Ozana.

Articole recomandate

Contact info

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate)