Mergi la conţinutul principal

Protectia datelor si confidentialitate

GDPR Mihoc Oil

Protecţia datelor şi confidenţialitate (vezi/descarca in format PDF)

Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Mihoc Oil S.R.L, cu sediul social in sat Leghin, comuna Pipirig, judetul Neamt, punct de lucru si adresa de corespondenta in Roman, Str. Aprodul Arbore, nr. 2, judetul Neamt, telefon/fax 0233740703, e-mail mihoc_oil@yahoo.com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Neamt sub nr. J27/95/1996, cod unic de înregistrare RO 8137551  .
Prin urmare, MIHOC OIL S.R.L.urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.
Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul  MIHOC OIL S.R.L. având următoarele date de contact: mihoc_oil@yahoo.com.
Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților MIHOC OIL S.R.L.și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului MIHOC OIL.

Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului MIHOC OIL S.R.L.

Scopurile prelucrării
Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator MIHOC OIL S.R.L. sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către MIHOC OIL S.R.L.în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina MIHOC OIL S.R.L.în contextul serviciilor prestate prin contul MIHOC OIL S.R.L. sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului MIHOC OIL S.R.L. sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare cu MIHOC OIL S.R.L.;
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre MIHOC OIL S.R.L.și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al MIHOC OIL S.R.L., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
 • pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile MIHOC OIL S.R.L.sau ale partenerilor/ afiliatilor MIHOC OIL S.R.L.(e.g. oferte în vederea furnizării de gaze naturale, prestării de servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale MIHOC OIL S.R.L.sau ale partenerilor/ afiliaților  MIHOC OIL S.R.L., inclusiv prin transmiterea de către MIHOC OIL S.R.L.a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul MIHOC OIL S.R.L.;
 • în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul MIHOC OIL S.R.L., sunteți de acord ca MIHOC OIL S.R.L.să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile MIHOC OIL S.R.L.sau afiliaţilor/ partenerilor MIHOC OIL S.R.L.;
 • în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile MIHOC OIL S.R.L.;
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care incumbă în sarcina MIHOC OIL S.R.L.ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului MIHOC OIL S.R.L.;
 • încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare incheiat cu MIHOC OIL S.R.L.;
 • interesul legitim al MIHOC OIL S.R.L.de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.


În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, MIHOC OIL S.R.L.poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama MIHOC OIL S.R.L.ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului MIHOC OIL S.R.L. și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către MIHOC OIL S.R.L.cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către MIHOC OIL S.R.L.;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către MIHOC OIL S.R.L.împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai MIHOC OIL S.R.L.;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.


Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate MIHOC OIL S.R.L.sau către diverși împuterniciți ai MIHOC OIL S.R.L.Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile MIHOC OIL S.R.L.sau ale partenerilor/ afiliaților MIHOC OIL S.R.L.sau pentru ca MIHOC OIL S.R.L.să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu MIHOC OIL S.R.L.
Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus. 

Măsuri de securitate a datelor

MIHOC OIL S.R.L.va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.  

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că MIHOC OIL S.R.L.v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: adresa de corespondenta in Roman, Str. Aprodul Arbore, nr. 2, judetul Neamt, telefon/fax 0233740703  şi/ sau la adresa de e-mail: mihoc_oil@yahoo.com

Declarație privind protecția datelor în cadrul procedurii
de recrutare MIHOC OIL S.R.L.

Ne asumăm într-un mod foarte serios responsabilitatea de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal și de a respecta reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Acest document oferă informațiile necesare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în ceea ce priveşte aplicaţia dumneavoastră şi participarea în procedura de recrutare MIHOC OIL S.R.L..
Opțiunile de oferire a consimţământului pe durata procedurii/procesului de înregistrare:

Pe durata procedurii de recrutare, alegând opțiunea: “Datele mele pot fi utilizate:”

1.    “Pentru ocuparea posturilor vacante din țara în care locuiesc”, permiteți companiilor MIHOC OIL S.R.L.din țara în care aveți rezidența să acceseze datele dumneavoastră cu caracter personal.
2.     “Exclusiv pentru posturile vacante la care am aplicat în mod specific”, la datele dumneavoastră cu caracter personal vor avea acces exclusiv persoanele implicate în procedura de aplicare.

Vă puteți modifica opțiunea în orice moment, inclusiv după înregistrare.
Mai jos vă prezentăm informații specifice despre prelucrarea datelor cu caracter personal:

A.    Sursa și tipurile de date pe care le prelucrăm:

Informațiile personale pe care le prelucrăm sunt următoarele:

1.    În cazul în care aplicați prin intermediul paginii noastre de cariere (“portal aplicant”), se colectează numele dumneavoastră, adresa de e-mail și țara de rezidență, ca parte a procedurii de înregistrare. După înregistrare, puteți menționa și numărul dumneavoastră de telefon, experiența profesională, educația, competențele lingvistice și date de contact alternative. Informațiile se stochează în profilul dumneavoastră de candidat.
2.    De asemenea, puteți încărca și CV-ul dumneavoastră în profilul de candidat. Astfel ne sunt oferite informațiile incluse în CV. Acestea pot include: numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, data și locul nașterii, starea civilă, calificări ocupaționale și profesionale, experiență profesională și personală, alte calificări, hobby-uri și preferințe.
3.    Materialele depuse în cadrul aplicării pot include, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal. În conformitate cu Art. 9 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), categoriile speciale de informații personale sunt acele tipuri de date cu caracter personal care indică originea rasială sau etnică, opiniile politice, religioase (ex.: informații cu privire la afilierea/confesiunea religioasă) sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicat, precum și prelucrarea datelor biometrice utilizate la stabilirea identității (ex.: fotografii), date referitoare la starea de sănătate (ex.: informații cu privire la gradul deficienței de vedere) sau date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală. Noi nu colectăm în mod intenționat categoriile speciale de date cu caracter personal, precum cele menționate mai sus, însă acestea pot fi incluse în CV-ul dumneavoastră. Vă solicităm să nu includeți astfel de tipuri de informații în CV.
4.    Pe durata procedurii de aplicare vă putem adresa întrebări suplimentare prin intermediul site-ului nostru de cariere precum: cât de frecvent sunteți dispus(ă) să vă deplasați în interes de serviciu, dacă dețineți un permis auto sau informaţii privind competenţele lingvistice. Informațiile pe care ni le oferiți sunt prelucrate în acest sens. Suplimentar, prelucrăm și date pe care ni le trimiteți prin e-mail atunci când ne contactați.
5.    În cazul în care transmiteți prin poștă o solicitare sau materiale referitoare la o aplicaţie, noi vom prelucra informațiile cu caracter personal incluse în documentele transmise. În aceste cazuri, putem introduce în sistem datele care vă aparțin, pe pagina noastra de cariere, în vederea prelucrării lor împreună cu solicitarea online de ocupare a unui post. În această situație vă vom contacta prin e-mail și vă vom transmite un link prin care se accesează profilul creat. Aveți posibilitatea de a revizui, schimba sau șterge informațiile afișate.
6.    La finalizarea sau actualizarea profilului dumneavoastră de candidat, vom asimila datele introduse.

B.    Scopul și baza legală a prelucrării de date:

Societatea Miho Oil Prelucreaza  datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile descrise mai jos și în baza următoarelor temeiuri legale:

1.    Prelucrare de date utilizată la stabilirea oportunității unei relații de angajare, Art. 6(1)(b) GDPR

Atunci când aplicați pentru un post în cadrul companiei noastre, vom prelucra datele colectate ca parte a procedurii de aplicare în vederea finalizării acesteia. În temeiul Art. 6(1)(b) GDPR datele pot fi prelucrate ca parte a procedurii de stabilire a oportunității unei relații de angajare.

În măsura permisă de lege, vom lua decizii în baza datelor cu caracter personal furnizate pe durata procedurii de aplicare. Utilizăm informațiile dumneavoastră referitoare la calificările profesionale, de exemplu, pentru a decide dacă veți fi sau nu incluși în lista finală a candidaților sau dacă veți fi sau nu invitați la un interviu pentru a decide dacă vă vom oferi postul pentru care ați aplicat.

2.      Prelucrarea de date în baza consimțământului în conformitate cu Art. 6(1)(a) GDPR
În cazul în care vă exprimați acordul privind prelucrarea de date, vom prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu Art. 6(1)(a) GDPR.
Pe durata procedurii de aplicare, stabilim oportunitatea de a vă include în baza noastră de date. Aceasta este o bază de date în care se stochează datele din solicitarea dumneavoastră, pentru a vă putea contacta în cazul în care devine disponibil un post care corespunde profilului dumneavoastră. Separat, vă vom contacta prin e-mail în cazul în care decidem să vă includem în baza de date, oferindu-vă oportunitatea de a preveni ștergerea automată a profilului dumneavoastră. În cazul în care decideți includerea în baza de date, vă exprimați acordul de a vă fi stocate datele dumneavoastră și de a vă contacta cu privire la posturile vacante.

3.    Prelucrare categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu Art. 9(2)(a) GDPR
În cazul în care, în mod voluntar, ne transmiteți categorii speciale de date cu caracter personal, conform definiției din Art. 9(1) GDPR, la solicitarea noastră explicită, parte a aplicării (ex.: informații referitoare la afilierea/confesiunea religioasă), vom stoca aceste informații în baza acordului exprimat în acest sens conform Art. 9(2)(a) GDPR. Această procedură se aplică și în cazul în care divulgați date suplimentare cu caracter personal pe durata procedurii de aplicare.

Prin comunicarea voluntară a acestor informații și prin acceptarea prezentei declarații privind protecția datelor, vă exprimați acordul de a stoca categorii speciale de date cu caracter personal, în cadrul  procedurii de aplicare.

Societatea noastră nu folosește categorii speciale de date personale în cadrul procedurii de selecție, cu excepția cazului în care  normele legale solicită acest fapt. De exemplu, în cazul unor posturi vacante, se solicită ca persoanelor cu dizabilități să li se acorde tratament preferențial, în conformitate cu legislația în vigoare.

Furnizarea acestor informații este voluntară și poate fi colectată doar în baza acordului dumneavostră expres, pe care îl acordați prin comunicarea voluntară a acestor informații și prin acceptarea prezentei declarații privind protecția datelor.

C.    Selectarea posturile vacante pentru care transmiteți solicitarea.

La înregistrarea pe pagina noastră de cariere și prin introducerea adresei de e-mail, a parolei, numelui și locului de rezidență (țara), puteți selecta una din cele trei opțiuni pentru modul în care vor fi utilizate datele dumneavoastră.

Datele dumneavoastră pot fi utilizate:

 • pentru ocuparea posturilor vacante în țara în care locuiesc
 • exclusiv pentru posturile vacante pentru care am aplicat în mod specific


Vă oferim mai jos informațiile referitoare la modul în care vom prelucra datele dumneavoastră pentru fiecare opțiune selectată.

1.    Datele mele pot fi utilizate exclusiv pentru posturile pentru care am aplicat în mod specific.
Datele dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv pentru ocuparea postului(lor) pentru care ați aplicat în mod specific. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise în cadrul Grupului MIHOC OIL S.R.L.în scopul ocupării altor posturi.

a) Entitate responsabilă
Entitatea responsabilă pentru fiecare dintre posturile vacante este societatea MIHOC OIL S.R.L.indicată în anunțul privind postul respectiv. Toate datele cu caracter personal pe care le introduceți în portalul dedicat aplicării, inclusiv toate datele din atașamentele pe care le anexați, vor fi prelucrate de societatea MIHOC OIL S.R.L.responsabilă de anunțul pentru postul respectiv, exclusiv în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

b) Accesare date
La datele cu caracter personal din profilul de aplicare au acces exclusiv acele persoane din Grupul MIHOC OIL S.R.L.responsabile de ocuparea posturilor vacante, în funcție de postul pentru care ați aplicat. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt accesibile persoanelor responsabile din Grupul MIHOC OIL S.R.L., fiind disponibile personalului selectat din conducere, în funcție de fiecare caz individual. În scopul realizării unui management funcțional, personalul selectat poate include managerii din alte unități sau companii din cadrul Grupului, și anume acele persoane care nu lucrează în biroul care a anunțat postul vacant. Managementul funcțional se referă la departamente individuale și la nivel de Grup (ex.: Juridic, HR, Economic, Achiziții, dar și la metode de generare energie [nucleară, gaz, eoliană, solară]) aduse împreună sub umbrela unui singur tip de management, unitar. În acest sens, în funcție de postul vacant, este posibil să vă angajați într-o companie, dar managerul dumneavoastră poate lucra pentru o companie diferită.

Datele dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv ca parte a procedurii de aplicare pentru postul pentru care ați aplicat. Datele nu se vor transmite unei companii din Grupul MIHOC OIL S.R.L.care nu este implicată în procedura de selecție pentru postul respectiv.

D.    Securitatea datelor

Informațiile utilizate în vederea accesării profilului dumneavoastră de candidat vor fi tratate în regim confidențial și gestionate cu atenție; în mod special, divulgarea către terți a datelor de accesare este interzisă. Pierderea, divulgarea accidentală sau utilizarea necorespunzătoare a datelor de accesare trebuie imediat raportate la adresa de e-mail mihoc_oil@yahoo.com.

Indiferent de locul de accesare al datelor dumneavoastră, MIHOC OIL S.R.L.protejează securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu respectarea legislației și regulamentelor locale cu privire la colectarea, prelucrarea, evaluarea, transmiterea, stocarea și utilizarea datelor.
Datele din solicitarea dumneavoastră online sunt criptate pe durata transferului.

E.    Beneficiari date

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor circula în cadrul societatii MIHOC OIL S.R.L.în conformitate cu opțiunea pe care ați selectat-o.
În mod diferit, datele dumneavoastră nu vor fi transmise terților din afara societatii  MIHOC OIL S.R.L., cu excepția cazurilor în care v-ați exprimat acordul sau s-a înregistrat o solicitare din partea unei autorități publice în acest sens. Datele vor fi stocate pe un server din cadrul Uniunii Europene de către un furnizor de servicii desemnat de noi, în conformitate cu prevederile în vigoare privind confidențialitatea datelor.

Suplimentar, angajații selectați pentru serviciile de prelucrare date contractați de MIHOC OIL S.R.L.au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și îndeplini și realiza funcțiile administrative și de suport desemnate. Orice diseminare ulterioară a datelor cu caracter personal are loc exclusiv conform unui scop specific, asociat serviciilor de prelucrare contractate, în conformitate cu regulamentele privind confidențialitatea datelor în favoarea entităților care, de exemplu, operează servicii sau furnizează servicii specifice.

F.    Perioadă de reținere, ștergere, includere în baza de date

1.    Perioadă de reținere

Societatea noastră stochează datele cu caracter personal introduse în profilul dumneavoastră de candidat la momentul transmiterii solicitării, precum și orice documente încărcate împreună cu solicitarea respectivă, pentru un interval de maxim 1 an de la finalizarea procedurii de aplicare pentru posturi, cu excepția cazurilor în care normele legale prevăd reținerea pentru perioade mai lungi sau mai scurte sau în cazul în care v-ați exprimat acordul pentru o reținere pentru un interval mai lung. Intervalul se calculează de la primirea respingerii solicitării dumneavoastră. Datele sunt reținute pe durata acestei perioade, chiar și în cazul ștergerii profilului de candidat sau retragerii solicitării. În cazul în care sunteți angajat, datele dumneavoastră sunt păstrate în contextul relației ulterioare de angajare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal utilizate pentru crearea contului vor fi stocate timp de 1 an, perioadă care va curge de la ultima dumneavoastră conectare.

2.    Scopul ștergerii datelor

În cazul ștergerii profilului de candidat, toate datele care contribuie la identificarea dumneavoastră vor fi șterse. În cazul în care se aplică, datele cu caracter non-personal vor fi reținute în scop de evaluare statistică a practicilor interne de angajare.

3.    Includerea în baza de date

Ca parte a procedurii de aplicare pentru un post, vom analiza oportunitatea includerii dumneavoastră în baza de date internă. Aceasta este o bază de date în care datele solicitanților sunt stocate în vederea unei analize ulterioare în cazul în care un post devine disponibil. La un moment oportun pe durata procedurii de aplicare pentru un post vă vom notifica, prin e-mail, despre această oportunitate, invitându-vă să vă înscriem în baza de date internă

În cazul includerii dumneavoastră în această bază de date și a stocării datelor cu caracter personal care vă aparțin, ștergerea datelor se efectuează după o perioadă de 1 an de la înregistrarea dumneavoastră în baza de date. Prezenta declarație privind protecția datelor implică şi solicitarea din partea noastră de a actualiza datele în cazul în care nu ați modificat sau utilizat profilul de candidat pentru o perioadă de douăsprezece luni. În cazul neactualizării datelor, vă vom exclude din baza de date și vom șterge datele cu caracter personal din profilul dumneavoastră de candidat.

G.    Drepturile dumneavoastră

1.    Dreptul de acces la datele cu caracter personal

În limitele fixate de statut, aveți dreptul de a solicita, în orice moment și în regim gratuit, informații cu privire la datele prelucrate care vă vizează pe dumneavoastră, la scopurile prelucrării, la perioada pentru care se rețin datele sau la criteriile utilizate la stabilirea perioadei de reținere și la beneficiarii datelor. Suplimentar, aveți dreptul, de asemenea, de a primi o copie a datelor dumneavoastră.
Aveți posibilitatea, bineînțeles, de a accesa în orice moment datele stocate în profilul dumneavoastră de candidat.

2.    Dreptul de a rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea

În cazul în care datele dumneavoastră pe care societatea noastră le prelucrează sunt incorecte, incomplete sau a căror prelucrare este ilegală, puteți solicita corectarea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor sau ca acestea să fie șterse, în măsura permisă de lege.
De asemenea, aveți oportunitatea, la orice moment, de a corecta singur(ă) sau șterge informațiile din profilul dumneavoastră de candidat sau de a vă retrage solicitarea. Solicitările pe care le transmiteți prin intermediul portalului aplicant conțin date cu caracter personal stocate în profilul dumneavoastră de candidat la momentul la care transmiteți solicitarea, precum și documente încărcate care însoțesc solicitarea. Aceste date se rețin în cazul în care se șterge un profil de candidat sau se retrage solicitarea, urmând a fi șterse după 1 an (vezi Nr. F din prezenta declarație privind protecția datelor).

3.    Dreptul la portabilitatea datelor

În cazul în care ne-ați oferit date în baza consimțământului sau în baza unei relații contractuale cu noi, vă vom pune la dispoziție aceste date, la solicitarea dumneavoastră în acest sens, într-un format structurat, utilizat în mod curent – în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic – le putem transfera unui terț menționat de dumneavoastră.

4.    Dreptul la opoziţie

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră în baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări din motive legate de situaţia particulară. Pentru a vă exercita dreptul la opoziţie, transmiteți un mesaj responsabilului cu protecția datelor.
De asemenea, aveți posibilitatea de a șterge datele din profilul dumneavoastră de candidat sau de a șterge întregul profil.

5.    Retragerea consimțământului

În orice moment beneficiați de dreptul de a vă retrage orice consimțământ acordat în favoarea noastră, cu efecte pentru viitor. În astfel de situații, în măsura în care este necesar, societatea noastră va notifica în acest sens beneficiarii acestor date și vom întrerupe prelucrarea datelor în scopurile pentru care v-ați retras acordul. Pentru a vă retrage consimțământul, transmiteți un mesaj responsabilului cu protecția datelor.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul prin ștergerea datelor asociate acordului dumneavoastră, sau prin ștergerea în întregime a profilului de aplicant. Societatea noastră nu va mai prelucra acest tip de date, având obligația de a le șterge.

6.    Drept de a depune reclamații:

Responsabilul nostru cu protecția datelor va răspunde tuturor întrebărilor, sugestiilor sau nemulţumirilor pe care le veţi adresa. De asemenea, puteți depune o reclamație la Autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

H.    Corectitudine date

Aveți obligația de a vă asigura că datele cu caracter personal pe care le furnizaţi sunt veridice, corecte și actuale. Puteți corecta sau șterge informațiile introduse sau retrage în orice moment aplicaţia depusă.

I.    Obligația de a furniza date

Nu sunteți obligat(ă), contractual sau legal, să ne furnizaţi date cu caracter personal. Societatea noastră solicită un volum minim de date (nume, adresă de e-mail, rezidență (țara)) la înregistrarea online. În cazul în care nu doriți să ne oferiți aceste informații, nu vă veți putea înregistra. Orice alte date, precum și materialele care însoțesc solicitarea, sunt oferite în mod voluntar. În cazul în care nu doriți să ne oferiți aceste informații, nu vom putea finaliza procedura de aplicare pentru post.


J.    Procese automate de luare a deciziilor și analiză de profil

Societatea noastră nu se implică în procesele automate de luare a deciziilor și în analiza de profil.


K. Regulamente naționale specifice (relevante exclusiv în cazul solicitărilor din fiecare țară)

Perioade de reținere în cazul altor state:
3 luni: Belgia, Finlanda, Olanda
6 luni: Danemarca, Suedia, Anglia, Germania
12 luni: Ungaria, România
3 ani: Italia
6 ani: Republica Cehă
Nerestricționat: SUA

Variații per țară în funcție de legislația internă privind confidențialitatea datelor:

România
Perioadă de reținere date:
“În cazul în care nu ștergeți singur(ă) datele din portalul dedicat aplicanților, datele personale introduse in profilul dumneavoastră de candidat precum şi in toate documentele încărcate în aplicaţie pentru o candidatura vor fi stocate timp de 1 an, cu excepția cazurilor în care normele legale/statutare prevăd o perioadă de reținere mai lungă sau mai scurtă.”

Referirea la confidențialitatea datelor:

“Declarație de acordare a consimțământului
Prin apăsarea “accept”, declarați că:

1.      Vă exprimați acordul pentru colectarea, prelucrarea, evaluarea, transmiterea, stocarea și utilizarea categoriilor speciale de date cu caracter personal oferite în conformitate cu prevederile prezentei declarații privind protecția datelor.
2.      Vă exprimați acordul pentru transferul datelor oferite, inclusiv a categoriilor speciale de date cu caracter personal, la nivelul societatii MIHOC OIL S.R.L., în măsura pe care ați indicat acest lucru (post specific / național / internațional).
3.      Vă exprimați acordul pentru reținerea datelor dumneavoastră conform perioadelor generale specificate și în funcție de țară.
4.      Luați la cunoștință că vă puteți retrage consimțământul la orice moment folosind datele dumneavoastră de accesare; că retragerea consimțământului înseamnă că procedura specificată de colectare, prelucrare, evaluare, transmitere, stocare și utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal ca parte a procedurii va înceta și datele vor fi șterse imediat. Participarea dumneavoastră la procedură nu mai este posibilă după retragerea consimțământului.
5.      Luați la cunoștință că puteți contacta site-ul dedicat carierelor la orice moment menționând numărul indicat pe solicitarea informațiilor referitoare la datele reținute despre dumneavoastră, sursa acestora, potențialii beneficiari ai datelor și scopul reținerii datelor respective.
6.      Luați la cunoștință că puteți contacta site-ul dedicat carierelor la orice moment, menționând numărul indicat pe solicitarea de corectare a datelor cu caracter personal reținute despre dumneavoastră, în cazul în care acestea nu sunt corecte. Suplimentar, luați la cunoștință că puteți revizui, actualiza și corecta datele oferite pe portalul online, la orice moment.

Contact si suport privind datele dvs.

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre Mihoc Oil SRL:
- prin posta la adresa de corespondenta a societatii
- telefonic: 0233740703
- e-mail: mihoc_oil@yahoo.com

Pentru orice intrebari sau nemultumiri va puteti adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail la adresa: mihoc_oil@yahoo.com,  iar daca considerati ca v-am incalcat vreun drept privind acest subiect va  puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va multumim pentru incredere,
Echipa Mihoc Oil S.R.L.
 

 

 

Sectiunea site –ului www.mihoc-oil.ro

Protecţia datelor şi confidenţialitate

 

 

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Mihoc Oil S.R.L, cu sediul social in sat Leghin, comuna Pipirig, judetul Neamt, punct de lucru si adresa de corespondenta in Roman, Str. Aprodul Arbore, nr. 2, judetul Neamt, telefon/fax 0233740703, e-mail mihoc_oil@yahoo.com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Neamt sub nr. J27/95/1996, cod unic de înregistrare RO 8137551 .

Prin urmare, MIHOC OIL S.R.L.urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul MIHOC OIL S.R.L. având următoarele date de contact: mihoc_oil@yahoo.com.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților MIHOC OIL S.R.L.și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului MIHOC OIL.

 

Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului MIHOC OIL S.R.L.

 

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator MIHOC OIL S.R.L. sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către MIHOC OIL S.R.L.în următoarele scopuri:

F pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina MIHOC OIL S.R.L.în contextul serviciilor prestate prin contul MIHOC OIL S.R.L. sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului MIHOC OIL S.R.L. sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare cu MIHOC OIL S.R.L.;

F pentru desfășurarea relației contractuale dintre MIHOC OIL S.R.L.și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al MIHOC OIL S.R.L., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

F pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile MIHOC OIL S.R.L.sau ale partenerilor/ afiliatilor MIHOC OIL S.R.L.(e.g. oferte în vederea furnizării de gaze naturale, prestării de servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale MIHOC OIL S.R.L.sau ale partenerilor/ afiliaților MIHOC OIL S.R.L., inclusiv prin transmiterea de către MIHOC OIL S.R.L.a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul MIHOC OIL S.R.L.;

F în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul MIHOC OIL S.R.L., sunteți de acord ca MIHOC OIL S.R.L.să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile MIHOC OIL S.R.L.sau afiliaţilor/ partenerilor MIHOC OIL S.R.L.;

F în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile MIHOC OIL S.R.L.;

F în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

 

 

Temeiul juridic al prelucrărilor

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

G obligațiile legale care incumbă în sarcina MIHOC OIL S.R.L.ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului MIHOC OIL S.R.L.;

G încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare incheiat cu MIHOC OIL S.R.L.;

G interesul legitim al MIHOC OIL S.R.L.de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

G consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

 

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 

Durata prelucrării

 

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, MIHOC OIL S.R.L.poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama MIHOC OIL S.R.L.ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

C pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului MIHOC OIL S.R.L. și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

C pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către MIHOC OIL S.R.L.cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;

C în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către MIHOC OIL S.R.L.;

C în cazul unor campanii promoționale organizate de către MIHOC OIL S.R.L.împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai MIHOC OIL S.R.L.;

C pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

C pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

C atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate MIHOC OIL S.R.L.sau către diverși împuterniciți ai MIHOC OIL S.R.L.Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

 

 

Furnizarea datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile MIHOC OIL S.R.L.sau ale partenerilor/ afiliaților MIHOC OIL S.R.L.sau pentru ca MIHOC OIL S.R.L.să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu MIHOC OIL S.R.L.

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

 

Măsuri de securitate a datelor

 

MIHOC OIL S.R.L.va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

 

Drepturile de care beneficiați

 

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

 

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că MIHOC OIL S.R.L.v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: adresa de corespondenta in Roman, Str. Aprodul Arbore, nr. 2, judetul Neamt, telefon/fax 0233740703 şi/ sau la adresa de e-mail: mihoc_oil@yahoo.com

 

Declarație privind protecția datelor în cadrul procedurii

de recrutare MIHOC OIL S.R.L.

 

Ne asumăm într-un mod foarte serios responsabilitatea de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal și de a respecta reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Acest document oferă informațiile necesare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în ceea ce priveşte aplicaţia dumneavoastră şi participarea în procedura de recrutare MIHOC OIL S.R.L..

Opțiunile de oferire a consimţământului pe durata procedurii/procesului de înregistrare:

 

Pe durata procedurii de recrutare, alegând opțiunea: “Datele mele pot fi utilizate:”

 

1. Pentru ocuparea posturilor vacante din țara în care locuiesc”, permiteți companiilor MIHOC OIL S.R.L.din țara în care aveți rezidența să acceseze datele dumneavoastră cu caracter personal.

2. “Exclusiv pentru posturile vacante la care am aplicat în mod specific”, la datele dumneavoastră cu caracter personal vor avea acces exclusiv persoanele implicate în procedura de aplicare.

 

Vă puteți modifica opțiunea în orice moment, inclusiv după înregistrare.

Mai jos vă prezentăm informații specifice despre prelucrarea datelor cu caracter personal:

 

 

A. Sursa și tipurile de date pe care le prelucrăm:

 

Informațiile personale pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 

1. În cazul în care aplicați prin intermediul paginii noastre de cariere (“portal aplicant”), se colectează numele dumneavoastră, adresa de e-mail și țara de rezidență, ca parte a procedurii de înregistrare. După înregistrare, puteți menționa și numărul dumneavoastră de telefon, experiența profesională, educația, competențele lingvistice și date de contact alternative. Informațiile se stochează în profilul dumneavoastră de candidat.

2. De asemenea, puteți încărca și CV-ul dumneavoastră în profilul de candidat. Astfel ne sunt oferite informațiile incluse în CV. Acestea pot include: numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, data și locul nașterii, starea civilă, calificări ocupaționale și profesionale, experiență profesională și personală, alte calificări, hobby-uri și preferințe.

3. Materialele depuse în cadrul aplicării pot include, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal. În conformitate cu Art. 9 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), categoriile speciale de informații personale sunt acele tipuri de date cu caracter personal care indică originea rasială sau etnică, opiniile politice, religioase (ex.: informații cu privire la afilierea/confesiunea religioasă) sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicat, precum și prelucrarea datelor biometrice utilizate la stabilirea identității (ex.: fotografii), date referitoare la starea de sănătate (ex.: informații cu privire la gradul deficienței de vedere) sau date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală. Noi nu colectăm în mod intenționat categoriile speciale de date cu caracter personal, precum cele menționate mai sus, însă acestea pot fi incluse în CV-ul dumneavoastră. Vă solicităm să nu includeți astfel de tipuri de informații în CV.

4. Pe durata procedurii de aplicare vă putem adresa întrebări suplimentare prin intermediul site-ului nostru de cariere precum: cât de frecvent sunteți dispus(ă) să vă deplasați în interes de serviciu, dacă dețineți un permis auto sau informaţii privind competenţele lingvistice. Informațiile pe care ni le oferiți sunt prelucrate în acest sens. Suplimentar, prelucrăm și date pe care ni le trimiteți prin e-mail atunci când ne contactați.

5. În cazul în care transmiteți prin poștă o solicitare sau materiale referitoare la o aplicaţie, noi vom prelucra informațiile cu caracter personal incluse în documentele transmise. În aceste cazuri, putem introduce în sistem datele care vă aparțin, pe pagina noastra de cariere, în vederea prelucrării lor împreună cu solicitarea online de ocupare a unui post. În această situație vă vom contacta prin e-mail și vă vom transmite un link prin care se accesează profilul creat. Aveți posibilitatea de a revizui, schimba sau șterge informațiile afișate.

6. La finalizarea sau actualizarea profilului dumneavoastră de candidat, vom asimila datele introduse.

 

 

B. Scopul și baza legală a prelucrării de date:

 

Societatea Miho Oil Prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile descrise mai jos și în baza următoarelor temeiuri legale:

 

1. Prelucrare de date utilizată la stabilirea oportunității unei relații de angajare, Art. 6(1)(b) GDPR


Atunci când aplicați pentru un post în cadrul companiei noastre, vom prelucra datele colectate ca parte a procedurii de aplicare în vederea finalizării acesteia. În temeiul Art. 6(1)(b) GDPR datele pot fi prelucrate ca parte a procedurii de stabilire a oportunității unei relații de angajare.

 

În măsura permisă de lege, vom lua decizii în baza datelor cu caracter personal furnizate pe durata procedurii de aplicare. Utilizăm informațiile dumneavoastră referitoare la calificările profesionale, de exemplu, pentru a decide dacă veți fi sau nu incluși în lista finală a candidaților sau dacă veți fi sau nu invitați la un interviu pentru a decide dacă vă vom oferi postul pentru care ați aplicat.

 

2.      Prelucrarea de date în baza consimțământului în conformitate cu Art. 6(1)(a) GDPR
În cazul în care vă exprimați acordul privind prelucrarea de date, vom prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu Art. 6(1)(a) GDPR.

Pe durata procedurii de aplicare, stabilim oportunitatea de a vă include în baza noastră de date. Aceasta este o bază de date în care se stochează datele din solicitarea dumneavoastră, pentru a vă putea contacta în cazul în care devine disponibil un post care corespunde profilului dumneavoastră. Separat, vă vom contacta prin e-mail în cazul în care decidem să vă includem în baza de date, oferindu-vă oportunitatea de a preveni ștergerea automată a profilului dumneavoastră. În cazul în care decideți includerea în baza de date, vă exprimați acordul de a vă fi stocate datele dumneavoastră și de a vă contacta cu privire la posturile vacante.

 

3. Prelucrare categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu Art. 9(2)(a) GDPR
În cazul în care, în mod voluntar, ne transmiteți categorii speciale de date cu caracter personal, conform definiției din Art. 9(1) GDPR, la solicitarea noastră explicită, parte a aplicării (ex.: informații referitoare la afilierea/confesiunea religioasă), vom stoca aceste informații în baza acordului exprimat în acest sens conform Art. 9(2)(a) GDPR. Această procedură se aplică și în cazul în care divulgați date suplimentare cu caracter personal pe durata procedurii de aplicare.


Prin comunicarea voluntară a acestor informații și prin acceptarea prezentei declarații privind protecția datelor, vă exprimați acordul de a stoca categorii speciale de date cu caracter personal, în cadrul  procedurii de aplicare.


Societatea noastră nu folosește categorii speciale de date personale în cadrul procedurii de selecție, cu excepția cazului în care  normele legale solicită acest fapt. De exemplu, în cazul unor posturi vacante, se solicită ca persoanelor cu dizabilități să li se acorde tratament preferențial, în conformitate cu legislația în vigoare.


Furnizarea acestor informații este voluntară și poate fi colectată doar în baza acordului dumneavostră expres, pe care îl acordați prin comunicarea voluntară a acestor informații și prin acceptarea prezentei declarații privind protecția datelor.

 

 

C. Selectarea posturile vacante pentru care transmiteți solicitarea.

 

La înregistrarea pe pagina noastră de cariere și prin introducerea adresei de e-mail, a parolei, numelui și locului de rezidență (țara), puteți selecta una din cele trei opțiuni pentru modul în care vor fi utilizate datele dumneavoastră.

 

Datele dumneavoastră pot fi utilizate:

 

F pentru ocuparea posturilor vacante în țara în care locuiesc

F exclusiv pentru posturile vacante pentru care am aplicat în mod specific

 

Vă oferim mai jos informațiile referitoare la modul în care vom prelucra datele dumneavoastră pentru fiecare opțiune selectată.

 

1. Datele mele pot fi utilizate exclusiv pentru posturile pentru care am aplicat în mod specific.
Datele dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv pentru ocuparea postului(lor) pentru care ați aplicat în mod specific. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise în cadrul Grupului MIHOC OIL S.R.L.în scopul ocupării altor posturi.

 

a) Entitate responsabilă

Entitatea responsabilă pentru fiecare dintre posturile vacante este societatea MIHOC OIL S.R.L.indicată în anunțul privind postul respectiv. Toate datele cu caracter personal pe care le introduceți în portalul dedicat aplicării, inclusiv toate datele din atașamentele pe care le anexați, vor fi prelucrate de societatea MIHOC OIL S.R.L.responsabilă de anunțul pentru postul respectiv, exclusiv în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

 

b) Accesare date

La datele cu caracter personal din profilul de aplicare au acces exclusiv acele persoane din Grupul MIHOC OIL S.R.L.responsabile de ocuparea posturilor vacante, în funcție de postul pentru care ați aplicat. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt accesibile persoanelor responsabile din Grupul MIHOC OIL S.R.L., fiind disponibile personalului selectat din conducere, în funcție de fiecare caz individual. În scopul realizării unui management funcțional, personalul selectat poate include managerii din alte unități sau companii din cadrul Grupului, și anume acele persoane care nu lucrează în biroul care a anunțat postul vacant. Managementul funcțional se referă la departamente individuale și la nivel de Grup (ex.: Juridic, HR, Economic, Achiziții, dar și la metode de generare energie [nucleară, gaz, eoliană, solară]) aduse împreună sub umbrela unui singur tip de management, unitar. În acest sens, în funcție de postul vacant, este posibil să vă angajați într-o companie, dar managerul dumneavoastră poate lucra pentru o companie diferită.

 

Datele dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv ca parte a procedurii de aplicare pentru postul pentru care ați aplicat. Datele nu se vor transmite unei companii din Grupul MIHOC OIL S.R.L.care nu este implicată în procedura de selecție pentru postul respectiv.

 

D. Securitatea datelor

 

Informațiile utilizate în vederea accesării profilului dumneavoastră de candidat vor fi tratate în regim confidențial și gestionate cu atenție; în mod special, divulgarea către terți a datelor de accesare este interzisă. Pierderea, divulgarea accidentală sau utilizarea necorespunzătoare a datelor de accesare trebuie imediat raportate la adresa de e-mail mihoc_oil@yahoo.com.

 

Indiferent de locul de accesare al datelor dumneavoastră, MIHOC OIL S.R.L.protejează securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu respectarea legislației și regulamentelor locale cu privire la colectarea, prelucrarea, evaluarea, transmiterea, stocarea și utilizarea datelor.

Datele din solicitarea dumneavoastră online sunt criptate pe durata transferului.

 

E. Beneficiari date

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor circula în cadrul societatii MIHOC OIL S.R.L.în conformitate cu opțiunea pe care ați selectat-o.

În mod diferit, datele dumneavoastră nu vor fi transmise terților din afara societatii MIHOC OIL S.R.L., cu excepția cazurilor în care v-ați exprimat acordul sau s-a înregistrat o solicitare din partea unei autorități publice în acest sens. Datele vor fi stocate pe un server din cadrul Uniunii Europene de către un furnizor de servicii desemnat de noi, în conformitate cu prevederile în vigoare privind confidențialitatea datelor.

 

Suplimentar, angajații selectați pentru serviciile de prelucrare date contractați de MIHOC OIL S.R.L.au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și îndeplini și realiza funcțiile administrative și de suport desemnate. Orice diseminare ulterioară a datelor cu caracter personal are loc exclusiv conform unui scop specific, asociat serviciilor de prelucrare contractate, în conformitate cu regulamentele privind confidențialitatea datelor în favoarea entităților care, de exemplu, operează servicii sau furnizează servicii specifice.

 

 

 

 

F. Perioadă de reținere, ștergere, includere în baza de date

 

1. Perioadă de reținere


Societatea noastră stochează datele cu caracter personal introduse în profilul dumneavoastră de candidat la momentul transmiterii solicitării, precum și orice documente încărcate împreună cu solicitarea respectivă, pentru un interval de maxim 1 an de la finalizarea procedurii de aplicare pentru posturi, cu excepția cazurilor în care normele legale prevăd reținerea pentru perioade mai lungi sau mai scurte sau în cazul în care v-ați exprimat acordul pentru o reținere pentru un interval mai lung. Intervalul se calculează de la primirea respingerii solicitării dumneavoastră. Datele sunt reținute pe durata acestei perioade, chiar și în cazul ștergerii profilului de candidat sau retragerii solicitării. În cazul în care sunteți angajat, datele dumneavoastră sunt păstrate în contextul relației ulterioare de angajare.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal utilizate pentru crearea contului vor fi stocate timp de 1 an, perioadă care va curge de la ultima dumneavoastră conectare.

 

2. Scopul ștergerii datelor


În cazul ștergerii profilului de candidat, toate datele care contribuie la identificarea dumneavoastră vor fi șterse. În cazul în care se aplică, datele cu caracter non-personal vor fi reținute în scop de evaluare statistică a practicilor interne de angajare.

 

3. Includerea în baza de date


Ca parte a procedurii de aplicare pentru un post, vom analiza oportunitatea includerii dumneavoastră în baza de date internă. Aceasta este o bază de date în care datele solicitanților sunt stocate în vederea unei analize ulterioare în cazul în care un post devine disponibil. La un moment oportun pe durata procedurii de aplicare pentru un post vă vom notifica, prin e-mail, despre această oportunitate, invitându-vă să vă înscriem în baza de date internă

 

În cazul includerii dumneavoastră în această bază de date și a stocării datelor cu caracter personal care vă aparțin, ștergerea datelor se efectuează după o perioadă de 1 an de la înregistrarea dumneavoastră în baza de date. Prezenta declarație privind protecția datelor implică şi solicitarea din partea noastră de a actualiza datele în cazul în care nu ați modificat sau utilizat profilul de candidat pentru o perioadă de douăsprezece luni. În cazul neactualizării datelor, vă vom exclude din baza de date și vom șterge datele cu caracter personal din profilul dumneavoastră de candidat.

 

 

G. Drepturile dumneavoastră

 

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal


În limitele fixate de statut, aveți dreptul de a solicita, în orice moment și în regim gratuit, informații cu privire la datele prelucrate care vă vizează pe dumneavoastră, la scopurile prelucrării, la perioada pentru care se rețin datele sau la criteriile utilizate la stabilirea perioadei de reținere și la beneficiarii datelor. Suplimentar, aveți dreptul, de asemenea, de a primi o copie a datelor dumneavoastră.

Aveți posibilitatea, bineînțeles, de a accesa în orice moment datele stocate în profilul dumneavoastră de candidat.

 

2. Dreptul de a rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea


În cazul în care datele dumneavoastră pe care societatea noastră le prelucrează sunt incorecte, incomplete sau a căror prelucrare este ilegală, puteți solicita corectarea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor sau ca acestea să fie șterse, în măsura permisă de lege.

De asemenea, aveți oportunitatea, la orice moment, de a corecta singur(ă) sau șterge informațiile din profilul dumneavoastră de candidat sau de a vă retrage solicitarea. Solicitările pe care le transmiteți prin intermediul portalului aplicant conțin date cu caracter personal stocate în profilul dumneavoastră de candidat la momentul la care transmiteți solicitarea, precum și documente încărcate care însoțesc solicitarea. Aceste date se rețin în cazul în care se șterge un profil de candidat sau se retrage solicitarea, urmând a fi șterse după 1 an (vezi Nr. F din prezenta declarație privind protecția datelor).

 

3. Dreptul la portabilitatea datelor


În cazul în care ne-ați oferit date în baza consimțământului sau în baza unei relații contractuale cu noi, vă vom pune la dispoziție aceste date, la solicitarea dumneavoastră în acest sens, într-un format structurat, utilizat în mod curent – în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic – le putem transfera unui terț menționat de dumneavoastră.

 

4. Dreptul la opoziţie


În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră în baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări din motive legate de situaţia particulară. Pentru a vă exercita dreptul la opoziţie, transmiteți un mesaj responsabilului cu protecția datelor.

De asemenea, aveți posibilitatea de a șterge datele din profilul dumneavoastră de candidat sau de a șterge întregul profil.

 

5. Retragerea consimțământului


În orice moment beneficiați de dreptul de a vă retrage orice consimțământ acordat în favoarea noastră, cu efecte pentru viitor. În astfel de situații, în măsura în care este necesar, societatea noastră va notifica în acest sens beneficiarii acestor date și vom întrerupe prelucrarea datelor în scopurile pentru care v-ați retras acordul. Pentru a vă retrage consimțământul, transmiteți un mesaj responsabilului cu protecția datelor.

 

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul prin ștergerea datelor asociate acordului dumneavoastră, sau prin ștergerea în întregime a profilului de aplicant. Societatea noastră nu va mai prelucra acest tip de date, având obligația de a le șterge.

 

6. Drept de a depune reclamații:


Responsabilul nostru cu protecția datelor va răspunde tuturor întrebărilor, sugestiilor sau nemulţumirilor pe care le veţi adresa. De asemenea, puteți depune o reclamație la Autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

 

H. Corectitudine date

 

Aveți obligația de a vă asigura că datele cu caracter personal pe care le furnizaţi sunt veridice, corecte și actuale. Puteți corecta sau șterge informațiile introduse sau retrage în orice moment aplicaţia depusă.

 

I. Obligația de a furniza date

 

Nu sunteți obligat(ă), contractual sau legal, să ne furnizaţi date cu caracter personal. Societatea noastră solicită un volum minim de date (nume, adresă de e-mail, rezidență (țara)) la înregistrarea online. În cazul în care nu doriți să ne oferiți aceste informații, nu vă veți putea înregistra. Orice alte date, precum și materialele care însoțesc solicitarea, sunt oferite în mod voluntar. În cazul în care nu doriți să ne oferiți aceste informații, nu vom putea finaliza procedura de aplicare pentru post.

 

 

 

 

 

J. Procese automate de luare a deciziilor și analiză de profil

 

Societatea noastră nu se implică în procesele automate de luare a deciziilor și în analiza de profil.

 

 

K. Regulamente naționale specifice (relevante exclusiv în cazul solicitărilor din fiecare țară)

 

Perioade de reținere în cazul altor state:

3 luni: Belgia, Finlanda, Olanda
6 luni: Danemarca, Suedia, Anglia, Germania
12 luni: Ungaria, România
3 ani: Italia
6 ani: Republica Cehă
Nerestricț
ionat: SUA

 

Variații per țară în funcție de legislația internă privind confidențialitatea datelor:

 

România
Perioadă de reținere date:

“În cazul în care nu ștergeți singur(ă) datele din portalul dedicat aplicanților, datele personale introduse in profilul dumneavoastră de candidat precum şi in toate documentele încărcate în aplicaţie pentru o candidatura vor fi stocate timp de 1 an, cu excepția cazurilor în care normele legale/statutare prevăd o perioadă de reținere mai lungă sau mai scurtă.”

 

Referirea la confidențialitatea datelor:

 

“Declarație de acordare a consimțământului

Prin apăsarea “accept”, declarați că:

 

1.      Vă exprimați acordul pentru colectarea, prelucrarea, evaluarea, transmiterea, stocarea și utilizarea categoriilor speciale de date cu caracter personal oferite în conformitate cu prevederile prezentei declarații privind protecția datelor.

2.      Vă exprimați acordul pentru transferul datelor oferite, inclusiv a categoriilor speciale de date cu caracter personal, la nivelul societatii MIHOC OIL S.R.L., în măsura pe care ați indicat acest lucru (post specific / național / internațional).

3.      Vă exprimați acordul pentru reținerea datelor dumneavoastră conform perioadelor generale specificate și în funcție de țară.

4.      Luați la cunoștință că vă puteți retrage consimțământul la orice moment folosind datele dumneavoastră de accesare; că retragerea consimțământului înseamnă că procedura specificată de colectare, prelucrare, evaluare, transmitere, stocare și utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal ca parte a procedurii va înceta și datele vor fi șterse imediat. Participarea dumneavoastră la procedură nu mai este posibilă după retragerea consimțământului.

5.      Luați la cunoștință că puteți contacta site-ul dedicat carierelor la orice moment menționând numărul indicat pe solicitarea informațiilor referitoare la datele reținute despre dumneavoastră, sursa acestora, potențialii beneficiari ai datelor și scopul reținerii datelor respective.

6.      Luați la cunoștință că puteți contacta site-ul dedicat carierelor la orice moment, menționând numărul indicat pe solicitarea de corectare a datelor cu caracter personal reținute despre dumneavoastră, în cazul în care acestea nu sunt corecte. Suplimentar, luați la cunoștință că puteți revizui, actualiza și corecta datele oferite pe portalul online, la orice moment.

 

 

 

 

Contact si suport privind datele dvs.

 

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre Mihoc Oil SRL:

- prin posta la adresa de corespondenta a societatii

- telefonic: 0233740703

- e-mail: mihoc_oil@yahoo.com

 

Pentru orice intrebari sau nemultumiri va puteti adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail la adresa: mihoc_oil@yahoo.com, iar daca considerati ca v-am incalcat vreun drept privind acest subiect va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Va multumim pentru incredere,

Echipa Mihoc Oil S.R.L.

 

 

 

Despre noi

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate) prin punctul de lucru “Instalatie tratare deseuri periculoase si stabilizare titei usor”, situat in partea nordica a localitatii Pipirig, judetul Neamt, pe malul drept al raului Ozana.

Articole recomandate

Contact info

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate)