Mergi la conţinutul principal

Indicatori de performanta

 


Standard de performanta furnizare gaze naturale (click AICI pentru vizualizare in format PDF)

Evidenţa limitarilor si/sau intreruperilor in prestarea serviciului de distributie si de sistem al gazelor naturale. Vizualizare/descarcare in format PDF aici.

Standard de performanta furnizare gaze naturale

 

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizarea gazelor naturale a fost aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 37/2007.
Conform prevederilor acestui standard,  furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:

 • de a raspunde solicitarii primite din partea oricarui solicitant/consumator, având ca obiect incheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementata/ negociata a gazelor naturale, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;
 • de a raspunde sesizarilor adresate in scris de consumatori cu privire la facturi, explicând acestora continutul facturilor si, in cazul in care solicitarea consumatorilor se dovedeste a fi intemeiata, de a proceda la recalcularea facturilor, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;
 • de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;
 • de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la functionarea, inlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului si altele asemenea, in termen de 30 zile de la data primirii solicitarii;
 • de a  informa in scris consumatorul/ solicitantul in legatura cu penalitatile exigibile si de a efectua plata acestora, in termen de 20 de zile de la data la care obligatiile furnizorului au devenit scadente.

In situatia in care nu-si indeplineste aceste obligatii in perioada de timp specificata, furnizorul va plati consumatorului urmatoarele penalitati:

Nr. Crt

Obligatiile furnizorului

Perioada de timp specificata

Suma specificata

1

Contractarea gazelor naturale

15 zile de la data primirii solicitarii

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei

2

Facturarea contravalorii gazelor naturale furnizate

15 zile de la data primirii solicitarii

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei

3

Calitatea gazelor naturale furnizate

15 zile de la data primirii solicitarii

50 lei

Pentru fiecare zi suplimentara

10 lei

4

Masurarea gazelor naturale furnizate

30 zile de la data primirii solicitarii

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei

5

Penalitati datorate pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului

20 de zile de la data la care obligatiile de plata au devenit scadente

150 lei

In cazul in care termenele prevazute se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea  se decaleaza in mod corespunzator, incepând cu prima zi lucratoare. De asemenea, cererile/solicitarile primite de furnizor dupa ora 16.00 dintr-o zi lucratoare sau la orice ora din zilele nelucratoare vor fi considerate primite in urmatoarea zi lucratoare.

Solicitantii/consumatorii au dreptul sa adreseze reclamatii:

 • furnizorului, in legatura cu nerespectarea de catre acesta a obligatiilor care ii revin conform prevederilor standardului de performanta; reclamatia poate fi depusa in termen de maximum 30 de zile de la data exigibilitatii obligatiei;
 • ANRE, in legatura cu nerespectarea de catre furnizor a obligatiilor care revin acestuia conform prevederilor standardului de performanta; reclamatia poate fi depusa in termen de maximum 60 de zile de la data exigibilitatii obligatiei.

Standard de performanta distributie gaze naturale (click aici pentru vizualizare in format PDF)

Vezi/descarca aici pentru vizualizarea raportului pentru anul 2015.

Vezi/descarca aici pentru vizualizarea raportului "Standard de performanta distributie gaze naturale, perioada 01.01 - 30.09.2016".

Vezi/descarca aici raportul privind indicatorii de performanta, pentru trimestrul IV 2016, pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale.

Standard de performanta distributie gaze naturale


Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale a fost aprobat ca anexa nr. 2 din Decizia presedintelui ANRGN nr. 1361/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform prevederilor acestui standard, operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale are urmatoarele obligatii:

 • de a raspunde oricarei cereri scrise de acces in vederea racordarii la sistemul de distributie depusa de un solicitant, in termenul prevazut de Regulamentul de acces la sistemele de distributie a gazelor naturale;
 • de a realiza instalatia de racordare la sistemul de distributie a solicitantilor de acces, in termenul precizat in contractul de racordare;
 • de a reamenaja terenurile afectate de executia unor lucrari la obiectivele aferente sistemului de distributie, in termen de 45 de zile dupa caz, de la data punerii in functiune a obiectivelor amplasate pe terenurile afectate sau de la data interventiei in cazul in care aceasta nu a impus scoaterea din functiune a obiectivelor / de a despagubi proprietarii acestora, in cazul in care prin reamenajare terenul nu poate fi adus la starea initiala;
 • de informare privind data si ora reluarii prestarii serviciului, in termen de 12 ore din momentul in care ia cunostinta de intrerupere, in cazul in care prestarea serviciului a fost intrerupta neplanificat datorita unor situatii de urgenta si se estimeaza ca intreruperea va dura mai mult de 24 de ore;
 • de informare asupra evolutie situatie, inclusiv asupra oricarei modificari a datei si orei preconizate pentru reluarea prestarii serviciului, la expirarea fiecarei perioade consecutive de 24 ore de la  notificarea initiala, in cazul in care nu este posibila reluarea serviciului la data si ora comunicata initial;
 • de a relua prestarea serviciului in urma unei intreruperi neplanificate, in termenul comunicat consumatorului;
 • de a notifica in scris intreruperile planificate, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data intreruperii serviciului;
 • de a relua prestarea serviciului in urma unei intreruperi planificate, in termenul specificat in notificarea transmisa consumatorului;
 • de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la masurarea cantitatilor de gaze naturale, in termen de 30 de zile de la primirea acestora;
 • de a plati penalitati consumatorului/solicitantului conform prevederilor standardului de performanta, in termen de 15 zile lucratoare incepând cu data de la care datoreaza penalitatile.

In situatia in care nu-si indeplineste aceste obligatii in perioada de timp specificata, operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale va plati consumatorului/solicitantului urmatoarele penalitati:

Nr. Crt.

Obligatiile operatorului sistemului de distributie

Perioada de timp specificata

Suma specificata

1

Rezolvarea solicitarilor de acces in vederea racordarii la sistemul de distributie

Nerespectarea termenului prevazut de Regulamentul de acces la sistemele de distributie a gazelor naturale

30 lei

fiecare zi lucratoare suplimentara

5 lei

2

Realizarea instalatiei de racordare la sistemul de distributie a solicitantilor de acces

Nerespectarea termenului precizat in contractul de racordare

50 lei

fiecare zi lucratoare suplimentara

10 lei

3

Reamenajarea terenurile afectate de executia unor lucrari la obiectivele aferente sistemului de distributie

45 zile

150 lei

fiecare perioada consecutiva de 5 zile lucratoare

50 lei

4

Obligatia de informare privind data si ora reluarii prestarii serviciului

12 ore

20 lei

5

Obligatia de informare privind data si ora reluarii prestarii serviciului, in cazul in care nu este posibila reluarea serviciului la data si ora comunicata initial

fiecare perioada consecutiva de 24 ore

20 lei

6

Reluarea prestarii serviciului in urma unei intreruperi neplanificate

conform informarii initiale transmisa consumatorului de catre operatorul sistemului de distributie

20 lei

7

Notificarea intreruperilor planificate

2 zile lucratoare

50 lei

8

Reluarea prestarii serviciului in urma unei intreruperi planificate

specificat in notificare

500 lei

9

Rezolvarea solicitarilor cu privire la masurarea cantitatilor de gaze naturale

30 de zile

30 lei

fiecare zi lucratoare suplimentara

5 lei

10

Realizarea obligatiei de plata a penalitatilor datorate in conformitate cu standardul de performanta

15 zile lucratoare

150 lei

Solicitantii/consumatorii au dreptul sa adreseze reclamatii:

 • opratorului sistemului de distributie, in legatura cu nerespectarea de catre acesta a obligatiilor care ii revin conform prevederilor standardului de performanta; reclamatia poate fi depusa in termen de maximum 30 de zile de la data exigibilitatii obligatiei;
 • ANRE, in legatura cu nerespectarea de catre operatorul sistemului de distributie a obligatiilor care revin acestuia conform prevederilor standardului de performanta; reclamatia poate fi depusa in termen de maximum 60 de zile de la data exigibilitatii obligatiei.

Despre noi

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate) prin punctul de lucru “Instalatie tratare deseuri periculoase si stabilizare titei usor”, situat in partea nordica a localitatii Pipirig, judetul Neamt, pe malul drept al raului Ozana.

Articole recomandate

Contact info

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate)