Modificati instalatia Imprimare Email

Sunte?i deja utilizator al gazelor naturale ?i dori?i s? modifica?i instala?ia de gaze? Tot ce trebuie s? face?i este s? urma?i pa?ii de mai jos:

Pasul 1: Depune?i cererea de racordare la re?eaua de distribu?ie

Depune?i sau transmite?i prin Po?t? Cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distribu?ie a gazelor naturale la cel mai apropiat Centru de Contact cu clien?ii SC Mihoc-OIL SRL mpreun? cu documentele necesare.

IMPORTANT! n cazul n care alege?i s? ne transmite?i documentele prin Po?t?, acestea trebuie s? fie nso?ite de contractul de mandat completat ?i semnat n 3 exemplare. Acest document este indispensabil pentru ca dosarul cu cererea dumneavoastr? s? poata fi transmis? de c?tre SC Mihoc-OIL SRL la operatorul sistemului de distribu?ie.

Pasul 2: Primi?i r?spunsul

Distribuitorul de gaze naturale se oblig? s? r?spund? n scris solicit?rii dumneavoastr? de modificare.

Pasul 3. Executati lucrarile

Lucr?rile de execu?ie a bran?amentului sunt realizate de c?tre distribuitorul de gaze naturale sau de c?tre o firm? partener? a acestuia (aleas? de n urma unei licita?ii publice). n situa?ii normale (f?r? cerin?e administrative suplimentare) lucr?rile de racordare dureaz? maxim 3 luni.

Lucr?rile la instala?ia interioar? pot fi realizate de c?tre SC Mihoc Oil SRL sau orice alta firm? autorizat? de ANRE (Autoritatea Na?ional? de Reglementare n domeniul Energiei). Firma aleas? se va ocupa de ntocmirea documenta?iei necesare, va aviza proiectul la distribuitorul de gaze naturale ?i va recep?iona mpreun? cu reprezentantul distribuitorului de gaze naturale, lucr?rile executate.

n cazul n care ave?i n vedere montarea/ instalarea unei centrale termice contacta?i SC Mihoc Oil SRL autorizat? ISCIR sau orice alt? firm? care de?ine autorizarea ISCIR (Inspec?ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ?i Instala?iilor de Ridicat).

Pasul 4. Punerea n func?iune

Punerea n func?iune a instala?ei dumneavoastr? se va face numai dup? modificarea/completarea contractului de furnizare a gazelor naturale.

end faq

CAZ SPECIFIC: Modificarea instala?iei n vederea separ?rii consumurilor de gaze.

  • Montarea de contoare pasante este posibil? numai n anumite condi?ii ?i numai pentru evaluarea consumului propriu, f?r? ca aceasta s? implice emiterea unei facturi de consum distincte. Consumul facturat va fi cel nregistrat de contorul comun al asocia?iei.
  • n cazul blocurilor de locuin?e, contorizarea separat?, de exemplu pentru alimentarea unui aragaz ?i a unei centrale termice, se poate face numai dup? executarea unei noi instala?ii n spa?iile comune (coloan? de gaz).
 

Parteneri

Telefonul consumatorului