Contract Imprimare Email

 • Contractul reprezintă convenţia scrisă între client şi SC Mihoc Oil SRL în baza căruia se face furnizarea gazelor naturale.
 • Acesta garantează respectarea drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi: client şi furnizor.
 • Contractele cadru de furnizare a gazelor naturale (consumatori captivi) sunt stabilite prin Ordinul ANRE nr. 77/10.09.2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 632/24.09.2009.
 • Durata contractului este nedeterminată în cazul clienţilor persoane fizice, şi de minim 2 ani, cu posibilitate de prelungire, în cazul clienţilor persoane juridice.
 • Descărcaţi contractele cadru pentru persoane fizice şi persoane juridice.
 • Descărcaţi condiţiile standard de furnizare pentru persoane fizice şi persoane juridice.

 

Când se schimbă categoria de încadrare prevăzută în contract ?

Categoria de încadrare corespunde consumului dumneavoastră de gaze naturale pe un an de zile şi determină tariful pe care-l aplicăm şi preţul gazului.

Categoriile actuale sunt:

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

 • A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh
 • A.2 Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh
 • A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 • B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh
 • B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh
 • B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh
 • B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh
 • B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh
 • B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

În cazul în care consumul înregistrat depăşeşte pragul superior al categoriei, modificarea încadrării se face începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea.

În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior modificarea, încadrării se face începând cu 1 Ianuarie.

 

În cât timp se plăteşte factura de gaze ?

 • Puteţi plăti factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.
 • Prin lege mai este acordat un termen de graţie de 15 zile (pentru clienţii persoane fizice şi asociaţii de proprietari) respectiv 0 zile (clienţi noncasnici) de la data scadentă, în care puteţi achita factura.
 • Astfel, dacă nu plătiţi contravaloarea facturii în termen de de 45 zile (pentru clienţii persoane fizice si asociaţii de proprietari) sau de 30 zile (pentru clienţii noncasnici) de la data emiterii, se vor percepe penalităţi începând cu a 31-a zi de la data emiterii şi până la achitarea integrală a facturii. Cota majorărilor este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

 

Ce se întâmplă în cazul neplăţii facturii, inclusiv a majorărilor de întârziere?

Pentru persoane fizice:

 • Conform prevederilor legale, furnizarea gazelor naturale poate fi întreruptă începând cu a 46-a zi de la data emiterii facturii neplătite.
 • Contractul de furnizare poate fi reziliat după 181 de zile calendaristice de la data emiterii facturi neplatite.

Pentru clienţii persoane juridice:

 • În cazul neplăţii facturii, furnizorul limitează furnizarea gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic sau întrerupe furnizarea, începând cu a 31-a zi de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice.
 • În cazul în care, limitarea furnizării gazelor nu este posibilă din punct de vedere tehnic, termenul de întrerupere va fi începând cu a 36-a zi de la data emiterii facturii, iar rezilierea începând cu a 61-a zi de la emiterea facturii.

 

end faq


 

Parteneri

Telefonul consumatorului