Mergi la conţinutul principal
Operator licentiat furnizare gaze naturale
Operator licentiat furnizare gaze naturale

Operator licentiat distributie si furnizare gaze naturale

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE - Informatii

Informaţii generale privind procesul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

În data de 14.10.2020 s-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, care modifica activitatea de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale:

a) depunerea şi înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoţită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi achitarea tarifului de analiză a cererii, pentru solicitantii persoane juridice;

b) evaluarea cererii de racordare;

c) stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

d) eşalonarea lucrărilor necesare racordării şi actualizarea planurilor de investiţii cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;

e) emitere ATP în funcţie de soluţia tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

f) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

h) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale;

i) execuţia obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

k) recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

l) stabilirea soluţiei pentru racord şi/sau SRM/SR/SM/ PRM/PM şi emiterea ATR;

m) OSD emite şi transmite solicitanţilor, cu excepţia clienţilor finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

n) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

o) proiectarea racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OSD sau de solicitanţii care finanţează aceste obiective;

p) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q) execuţia racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OSD sau de către solicitanţii care finanţează aceste obiective;

r) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

s) recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Informațiile ce trebuie prevăzute în contractul de racordare la sistemul de distribuție:

Raportat la contractul de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, acesta se încheie între OSD și solicitanţi, cu excepţia solicitanţilor din categoria viitorilor clienţi casnici.

Pentru solicitanţii viitori clienţi finali noncasnici pentru care în urma stabilirii soluţiei tehnice, lungimea instalaţiei de extindere și branșare este de până la 2.500 metri, OSD finanţează toate lucrările necesare racordării la sistemul de distribuţie.

Solicitantul, viitor client final noncasnic, are obligaţia să utilizeze locul de consum și să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. În cazul în care solicitantul nu își îndeplinește această obligaţie, trebuie să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările adoptate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

În cazul în care lungimea instalaţiei de extindere și branșare este de peste 2.500 metri, solicitanţii, viitori clienţi finali noncasnici, finanţează activităţile privind realizarea racordului și pot selecta un operator economic autorizat ANRE pentru efectuarea acestor activităţi. În această situaţie, OSD efectuează și finanţează activităţile necesare realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuţie sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanţeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării consumatorilor aflaţi în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale pentru care a fost concesionat serviciul public de distribuţie. Termenul de extindere și/sau branșare a consumatorilor nu poate depăși termenul de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire.


Anexa nr. 1.8 - Cerere/Declarație pe proprie răspundere

Anexa nr. 1.9 - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis

Lista punctelor de lucru si programul de functionare

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, din 10.03.2021

Ordinul nr. 178/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Vezi/descarca, in format PDF: PROCEDURA OPERATIONALA

Vezi/Descarca in format PDF: CERERE DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la Sistemul de Distributie al Gazelor Naturale

 

Pe 1 iulie 2020 a avut loc liberalizarea pietei de gaze naturale astfel furnizarea gazelor naturale la clientii casnici concectati in sistemul propriu de distributie cu un consum anula pana la 280 Mwh - C1 care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate prin semnarea unui nou contract de furnizare in regim concurential.

Descarca/vezi formular aici: Contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale
Vezi/descarca aici: INFORMARE privind eliminarea preturilor reglementate de ANRE pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici
Vezi/descarca aici: Notificare - Anexa 2 - Ordin ANRE - 27 - 2020

Vezi/descarca aici: Profile de consum specifice portofoliului de clienți SC Mihoc OIL SA

ANRE

ANRE_2

Vezi/descarca aici: Liberalizarea pietei de gaze naturale - recomandari pentru clientul casnic


GDPR >> Protectia datelor si confidentialitate <<

Vezi/descarca: Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de Mediu Extindere gaze, comuna Doljesti

Vezi/descarca: REGISTRUL de evidenta a Cererilor de racordare la sistemul de distributie G.N. - 01.01- 31.12. 2019

Valorile maximale ale elementelor de calcul al componentei C(E) a tarifului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

Nr. crt.

Diametrul racordului

c(s)D [lei]

c(m)D [lei/m]

PE* [mm]

OL** [inch]

PE

OL

PE

OL

1

32

1

500,00

450,00

80,00

80,00

2

40

1¼

550,00

500,00

85,00

85,00

3

50

1½

600,00

550,00

90,00

90,00

4

63

2

700,00

600,00

95,00

95,00

5

75

2½

920,00

790,00

100,00

100,00

6

90

3

1.050,00

920,00

110,00

105,00

7

110

3½

1.260,00

1.060,00

120,00

110,00

8

125

4

1.460,00

1.240,00

130,00

115,00

9

140

5

1.580,00

1.370,00

145,00

120,00

10

160

6

1.770,00

1.520,00

160,00

130,00

11

180

8

1.960,00

1.680,00

175,00

140,00

12

200

10

1.930,00

1.880,00

195,00

150,00

13

225

12

2.350,00

2.090,00

215,00

160,00

14

250

14

2.610,00

2.330,00

235,00

170,00

15

280

16

2.880,00

2.580,00

260,00

180,00

16

315

18

3.400,00

2.850,00

290,00

190,00

17

355

20

3.950,00

3.160,00

320,00

200,00

* PE - polietilena.
* *OL - otel.
NOTa:
Pentru diametre ale racordului de polietilena mai mari de 355 mm si pentru diametre ale racordului de otel mai mari sau egale cu 22 inch valorile elementelor de calcul c(s)D ?i c(m)D al componentei C(E) a tarifului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale se stabilesc de operatorul sistemului.

ANEXA Nr. 2
Valorile componentei C(S) a tarifului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru un loc de consum

Nr. crt.

Tipul postului de reglare masurare

Debitul maxim [m3/h]

C(S) [lei]

1

cu firida si regulator

10

450,00

16

460,00

20

480,00

25

500,00

35

550,00

40

650,00

50

770,00

65

900,00

75

1.050,00

100

1.250,00

125

1.550,00

140

1.850,00

160

2.150,00

200

2.550,00

250

3.050,00

500

4.500,00

Vezi/descarca Procedura interna privind modalitatea de achizitie a gazelor naturale.

S.C. MIHOC OIL S.R.L., cu sediul social în Sat Leghin, Comuna Pipirig, jud. Neamt, înregistrată înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Neamt sub nr. J27/95/1996, cod unic de înregistrare RO 8137551, cu punctele de lucru :

 

1. Sat Tamaseni, jud Neamt, in  incinta PRIMARIEI  TAMASENI

2. Sat  ADJUDENI,  Str.Stadionului nr.3, com.Tamaseni, Neamt

3. Sat Sagna, Comuna SAGNA

4. Sat DOLJESTI  in incinta Primariei Comunei Doljesti

5. Sat Rotunda, str. Cimitirului, nr. 4 A, comuna Doljesti, judetul Neamt

6. Sat  Buruienesti, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 87

7. Sat  DOLJESTI in incinta Primariei Comunei Doljesti

8. Sat  SECUIENI, str. Principala, nr. 69, in incinta sediului PRIMARIEI

9. Sat   FILIPESTI, - Corp Dispensar VETERINAR

10. Sat TRIFESTI, in incinta sediului  PRIMARIEI Comunei Trifesti

Adresa web: www.mihoc-oil.ro, e-mail: mihoc_oil@yahoo.com, adresa de corespondenta:, localitatea Roman, strada Aprodul Arbore, nr. 2, Jud. Neamt,

conturi bancare:

RO93TREZ4915069XXX008151, deschis la Trezoreria Piatra Neamt,

RO42BRDE280SV62231662800, deschis la BRD Roman


Ca urmare a modificarii pretului de achizitie sau a altor conditii economice, Vanzatorul va modifica pretul gazelor naturale dupa expirarea ofertei

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. conform Ordinului ANRE nr. 44/2023

Categoria de clienți

Lei/MWh

1. Tarife de distribuție

Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

C.1. Cu un consum până la 280 MWh

62,29

Anexa 1

LISTA TARIFELOR REGLEMENTATE PENTRU ACTIVITATILE CONEXE CELOR DE OPERARE A SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PRACTICATE DE SC MIHOC OIL SRL INCEPAND CU DATA DE 01.01.2016

Vezi/descarca documentul

Anexa 2

Activitati reglementate conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, prestate de SC MIHOC OIL S.R.L. pe baza de deviz de cheltuieli, valabile incepand cu 01.01.2016

Vezi/descarca documentul


Societatea MIHOC OIL S.R.L. are deschise Birouri specializate de informare si relatii cu clientii in urmatoarele localitati:

1. punctul de lucru deschis in sat Tamaseni, jud Neamt, in  incinta PRIMARIEI  TAMASENI:
LUNI, MARTI si  MIERCURI:  orele 08.00 -12.00     JOI si VINERI:  orele 13.00 -17.00

2. punctul de lucru deschis in loc.  ADJUDENI,  Str.Stadionului nr.3, com.Tamaseni, Neamt:
LUNI, MARTI si MIERCURI: orele 14.00- 17.00        JOI si VINERI:  orele  08.00 -12.00 

3. punctul de lucru   deschis in sat Sagna,  Comuna SAGNA:
LUNI:  1300 - 1700  MARTI si VINERI  orele 0800 - 1200

4. localitatea DOLJESTI  in incinta Primariei Comunei Doljesti:
MARTI :  1300 - 1600       MIERCURI: 08 00 – 12 00

5. localitatea Rotunda, str. Cimitirului, nr. 4 A, comuna Doljesti, judetul Neamt
LUNI  si   JOI : 0800 - 1200     si   VINERI: 1300 - 1700

6.  Localitatea Buruienesti, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 87:
MIERCURI  si  JOI : 1300 - 1700

7. localitatea DOLJESTI in incinta Primariei Comunei Doljesti
MARTI :  1300 - 1600     MIERCURI: 08 00 – 12 00

8. localitatea SECUIENI, str. Principala, nr. 69, in incinta sediului PRIMARIEI
LUNI  si JOI : 0800 - 1200     MARTI : 1300 - 1700

9. punctul  de lucru  FILIPESTI, - Corp Dispensar VETERINAR
MARTI: 08 00 – 12 00     MIERCURI si VINERI : 1300 - 1700

10. localitatea TRIFESTI, in incinta sediului PRIMARIEI Comunei Trifesti
LUNI si JOI: 1300 - 1700       MIERCURI si VINERI 08 00 – 12 00


 

Despre noi

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate) prin punctul de lucru “Instalatie tratare deseuri periculoase si stabilizare titei usor”, situat in partea nordica a localitatii Pipirig, judetul Neamt, pe malul drept al raului Ozana.

Articole recomandate

Contact info

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate)