Mergi la conţinutul principal
Puterea calorifica superioara 2018

Puterea calorifica superioara 2018

Puterea calorifica superioara 2018

Localitate

Data

Adjudeni

Tamaseni

Manastirea Neamt

Vanatori

Neamt

Luna

Ianuarie

3

10.760776

10.760776

10.778096

10.778096

13

10.776353

10.776353

10.792199

10.792199

23

10.719863

10.719863

10.737428

10.737428

Februarie

3

10.706110

10.706110

10.711303

10.711303

13

10.796031

10.796031

10.792548

10.792548

23

10.843544

10.843544

10.853097

10.853097

Martie

3

10.639889

10.639889

10.642954

10.642954

13

10.657072

10.657072

10.656513

10.656513

23

10.694269

10.694269

10.710724

10.710724

Aprilie

3

10.621031

10.621031

10.619483

10.619483

13

10.692812

10.692812

10.685215

10.685215

23

10.733248

10.733248

10.728463

10.728463

Mai

3

10.723040

10.723040

10.737059

10.737059

13

10.698312

10.698312

10.708394

10.708394

23

10.709802

10.709802

10.719928

10.719928

Iunie

3

10.696147

10.696147

10.704662

10.704662

13

10.702292

10.702292

10.708389

10.708389

23

10.702637

10.702637

10.710769

10.710769

Iulie

3

10.842833

10.842833

10.915614

10.915614

13

10.701741

10.701741

10.708850

10.708850

23

10.707302

10.707302

10.714253

10.714253

August

3

10.710329

10.710329

10.715961

10.715961

13

10.707495

10.707495

10.714174

10.714174

23

10.714688

10.714688

10.716607

10.716607

Septembrie

3

10.717053

10.717053

10.728511

10.728511

13

10.746124

10.746124

10.729425

10.729425

23

10.770607

10.770607

10.809023

10.809023

Octombrie

3

10.736645

10.736645

10.753862

10.753862

13

10.680673

10.680673

10.682092

10.682092

23

10.705948

10.705948

10.715913

10.715913

Noiembrie

3

10.727769

10.727769

10.726158

10.726158

13

10.674648

10.674648

10.672621

10.672621

23

10.623094

10.623094

10.603802

10.603802

Decembrie

3

10.596511

10.596511

10.585093

10.585093

13

10.584668

10.584668

10.561618

10.561618

23

10.583873

10.583873

10.556028

10.556028


SC MIHOC OIL SRL
, cu sediul în loc. Leghin, comuna Pipirig, judeţul Neamt, cod poştal 617328, telefon/fax, 0233740703, 0233252202 , cod unic de înregistrare 8137551, cod de înregistrare fiscală RO, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului J 27/95/05.02.1996, web: www.mihoc-oil.ro , e-mail : mihoc_oil@yahoo.com ,

adresa de corespondenta : jud. Neamt, localitatea Roman, strada Tineretului, nr. 20, cod postal 611077

conturi bancare :

nr. RO47 CARP 0280 0046 7413 RO01 , deschis la Banaca Carpatica Roman,

nr. RO93 TREZ 4915 069X XX00 8151 , deschis la Trezoreria Mun.Piatra Neamt,

titular, si al licentelor de distributie nr.1870 din 18.10.2013 si al licenţei de furnizare 1871 din 18.10.2014 , pentru distributia gazelor naturale in comunele Tamaseni , respectiv Vanatori Neamt ,licente emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei in calitate de furnizor de gaze naturale prezinta la data de 01.01.2015 , urmatoarea oferta:

Pentru clientiicasnici / noncasnici conectaţi în sistemul de distribuţie – pretul de furnizare a gazelor naturale si pachetul inclus de servicii reglementate de distributie /transport / inmagazinare subterana a gaze naturale pe categoriii de consum:

B.1 clienti cu un consum anual de până la 23,25 MWh = 150,00 lei / Mwh

B.2clienti cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh = 145,00 lei / Mwh

B.3clienti cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh = 142,00 lei / Mwh

B.4clienti cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh = 140,00 lei / Mwh

Unde ,

- tarifele reglementatede distributie sunt conform Ordinului ANRE 46/2013( publicat în MO nr.391/29.06.2013) , astfel:

B.1clienti cu un consum anual de până la 23,25 MWh = 23,16 lei / Mwh

B.2clienticu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh = 20,81 lei / Mwh

B.3clienticu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh = 18,93 lei / Mwh

B.4clienticu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh = 17,40 lei / Mwh

- tarifele reglementate de transport si inmagazinare subterana sunt conform Ord.ANRE 70/22.07.2014( publicat în MO nr.556/28.07.2014 )cu modificarile ulterioare, respective conform Ord.ANRE 29 și 30/2014( publicat în MO nr.272/14.04.2014).

Pentru clientiicasnici / noncasnici conectati direct la sistemul de transport – pretul de furnizare a gazelor naturale si pachetul inclus de servicii reglementate de transport / inmagazinare subterana a gaze naturale pe categorii de consum:

A.1clienti cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh = 126,84 lei / Mwh

A.2clienti cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh = 124,19 lei / Mwh

A.3clienti cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh = 123,03 lei / Mwh

A.4clienti cu un consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh = 122,60 lei / Mwh

Tarifele in ambele cazuri nu includ TVA si accize ( daca este cazul).

Durata de valabilitate a ofertei este de la data de 01.01.2015 pana la data de 31.03.2015.

Garantii solicitate pentru categoriile B1, B2, B3 respectiv A1, A2, A3– nu este cazul , pentru categoria B4 respectiv A4 prin negociere directa.

Termenele de plata 30 zile calendaristice de la data facturarii.

Plata se face in conturile societatii prin Ordin de plata, prin depunerea la contabilitatea societatii a unui CEC sau Bilet la ordin , sau la casieriile societatii deschise la punctele de lucru.

Transmiterea facturii se face lunar pana la data de 10 ale lunii urmatoare celei de facturare prin e-mail , postal sau prin inmanare directa in functie de optiunea dvs .

Acceptarea ofertei –tip se face prin adresa transmisa prin e-mail, fax sau postal .Odata cu acceptarea ofertei –tip, furnizorul va transmite clientului final o copie a contractul de furnizare si a prestarii serviciilor de inmagazinare subterana ,transport si distributie.Contractul intra in vigoare la data semnarii si va lua sfarsit la 30.09.2015. Incheierea contractului este considerata odata cu semnarea acestuia de cele doua parti.

Denuntarea unilaterala a contractului de furnizare este posibila prin notificarea scrisa in acest sens a celeilalte parti cu cel putin 30 zile calendaristice inainte.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Etichete

Despre noi

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate) prin punctul de lucru “Instalatie tratare deseuri periculoase si stabilizare titei usor”, situat in partea nordica a localitatii Pipirig, judetul Neamt, pe malul drept al raului Ozana.

Articole recomandate

Contact info

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate)