Mergi la conţinutul principal
Puterea calorifica superioara 2017

Puterea calorifica superioara 2017

Puterea calorifica superioara 2017

 

Localitate

Data

Adjudeni

Tamaseni

Manastirea Neamt

Vanatori

Neamt

Luna

Ianuarie

3

10,796110

10,796110

10,814493

10,814493

13

10,761895

10,761895

10,773450

10,773450

23

10,897342

10,897342

10,903118

10,903118

Februarie

3

10,852361

10,852361

10,868293

10,868293

13

10,789501

10,789501

10,796502

10,796502

23

10,729736

10,729736

10,734979

10,734979

Martie

3

10,883359

10,883359

10,881205

10,881205

13

10,880208

10,880208

10,875994

10,875994

23

10,880208

10,880208

10,875994

10,875994

Aprilie

3

10,848739

10,848739

10,872023

10,872023

13

10,791904

10,791904

10,790600

10,790600

23

10.790932

10.790932

10.791100

10.791100

Mai

3

10.768625

10.768625

10.773196

10.773196

13

10.775855

10.775855

10.872156

10.872156

23

10.695924

10.695924

10.685877

10.685877

Iunie

3

10.721674

10.721674

10.743303

10.743303

13

10.812349

10.812349

10.729829

10.729829

23

11.297434

11.297434

11.299666

11.299666

Iulie

3

10.717523

10.717523

10.793288

10.793288

13

10.882429

10.882429

10.904685

10.904685

23

10.699430

10.699430

10.711544

10.711544

August

3

10.717523

10.717523

10.793288

10.793288

13

10.692047

10.692047

10.698583

10.698583

23

10.683068

10.683068

10.683914

10.683914

Septembrie

3

10.675187

10.675187

10.676484

10.676484

13

10.675774

10.675774

10.676365

10.676365

23

10.690033

10.690033

10.693788

10.693788

Octombrie

3

10.841298

10.841298

10.822854

10.822854

13

10.801184

10.801184

10.792110

10.792110

23

10.864754

10.864754

10.785472

10.785472

Noiembrie

3

10.805400

10.805400

10.859939

10.859939

13

10.720874

10.720874

10.741124

10.741124

23

10.699322

10.699322

10.717694

10.717694

Decembrie

3

10.668621

10.668621

10.679294

10.679294

13

10.680469

10.680469

10.688965

10.688965

23

10.699322

10.699322

10.717694

10.717694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC MIHOC OIL SRL, cu sediul în loc. Leghin, comuna Pipirig, judeţul Neamt, cod poştal 617328, telefon/fax, 0233740703, 0233252202 , cod unic de înregistrare 8137551, cod de înregistrare fiscală RO, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului J 27/95/05.02.1996, web: www.mihoc-oil.ro , e-mail : mihoc_oil@yahoo.com ,

adresa de corespondenta : jud. Neamt, localitatea Roman, strada Tineretului, nr. 20, cod postal 611077

conturi bancare :

nr. RO47 CARP 0280 0046 7413 RO01 , deschis la Banaca Carpatica Roman,

nr. RO93 TREZ 4915 069X XX00 8151 , deschis la Trezoreria Mun.Piatra Neamt,

titular, si al licentelor de distributie nr.1870 din 18.10.2013 si al licenţei de furnizare 1871 din 18.10.2014 , pentru distributia gazelor naturale in comunele Tamaseni , respectiv Vanatori Neamt ,licente emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei in calitate de furnizor de gaze naturale prezinta la data de 01.01.2015 , urmatoarea oferta:

 

Pentru clientiicasnici / noncasnici conectaţi în sistemul de distribuţie – pretul de furnizare a gazelor naturale si pachetul inclus de servicii reglementate de distributie /transport / inmagazinare subterana a gaze naturale pe categoriii de consum:

B.1 clienti cu un consum anual de până la 23,25 MWh = 150,00 lei / Mwh

B.2clienti cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh = 145,00 lei / Mwh

B.3clienti cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh = 142,00 lei / Mwh

B.4clienti cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh = 140,00 lei / Mwh

Unde ,

- tarifele reglementatede distributie sunt conform Ordinului ANRE 46/2013( publicat în MO nr.391/29.06.2013) , astfel:

B.1clienti cu un consum anual de până la 23,25 MWh = 23,16 lei / Mwh

B.2clienticu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh = 20,81 lei / Mwh

B.3clienticu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh = 18,93 lei / Mwh

B.4clienticu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh = 17,40 lei / Mwh

 

- tarifele reglementate de transport si inmagazinare subterana sunt conform Ord.ANRE 70/22.07.2014( publicat în MO nr.556/28.07.2014 )cu modificarile ulterioare, respective conform Ord.ANRE 29 și 30/2014( publicat în MO nr.272/14.04.2014).

Pentru clientiicasnici / noncasnici conectati direct la sistemul de transport – pretul de furnizare a gazelor naturale si pachetul inclus de servicii reglementate de transport / inmagazinare subterana a gaze naturale pe categorii de consum:

A.1clienti cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh = 126,84 lei / Mwh

A.2clienti cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh = 124,19 lei / Mwh

A.3clienti cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh = 123,03 lei / Mwh

A.4clienti cu un consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh = 122,60 lei / Mwh

 

Tarifele in ambele cazuri nu includ TVA si accize ( daca este cazul).

Durata de valabilitate a ofertei este de la data de 01.01.2015 pana la data de 31.03.2015.

Garantii solicitate pentru categoriile B1, B2, B3 respectiv A1, A2, A3– nu este cazul , pentru categoria B4 respectiv A4 prin negociere directa.

Termenele de plata 30 zile calendaristice de la data facturarii.

Plata se face in conturile societatii prin Ordin de plata, prin depunerea la contabilitatea societatii a unui CEC sau Bilet la ordin , sau la casieriile societatii deschise la punctele de lucru.

Transmiterea facturii se face lunar pana la data de 10 ale lunii urmatoare celei de facturare prin e-mail , postal sau prin inmanare directa in functie de optiunea dvs .

Acceptarea ofertei –tip se face prin adresa transmisa prin e-mail, fax sau postal .Odata cu acceptarea ofertei –tip, furnizorul va transmite clientului final o copie a contractul de furnizare si a prestarii serviciilor de inmagazinare subterana ,transport si distributie.Contractul intra in vigoare la data semnarii si va lua sfarsit la 30.09.2015. Incheierea contractului este considerata odata cu semnarea acestuia de cele doua parti.

Denuntarea unilaterala a contractului de furnizare este posibila prin notificarea scrisa in acest sens a celeilalte parti cu cel putin 30 zile calendaristice inainte.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Despre noi

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate) prin punctul de lucru “Instalatie tratare deseuri periculoase si stabilizare titei usor”, situat in partea nordica a localitatii Pipirig, judetul Neamt, pe malul drept al raului Ozana.

Articole recomandate

Contact info

Societatea comerciala Mihoc Oil Srl a luat fiinta in anul 1996 si are ca principal obiect de activitate colectarea, transportul si valorificarea deseurilor periculoase (reziduuri petroliere si uleiuri uzate)