Activitati, produse si servicii

 

DOMENIU DE ACTIVITATE :


In principal in instalatie se realizeaza prelucrarea materiilor prime in vederea obtinerii in special a combustibililor petrolieri lichizi pentru focare.

Categoria de activitate:

- Cod CAEN: 1920,3822

CAPACITATE DE PRELUCRARE :


Capacitatea  de prelucrare:  mai mare de 10 tone/zit  titei si alte materii prime.
Pentru functionare instalatia de tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor  S.C. “ MIHOC OIL” S.R.L. dispune de:

 • Conducta pentru transportul titeiului de la perimetrul petrolier Pipirig;
 • Rampe de incarcare / descarcare produse petroliere pentru transportul auto;
 • Conectare la reteaua de gaz (perimetru petrolier Pipirig);
 • Conectare la:  Sistemul Energetic National pentru energia electrica;


In anul 2009 instalatia de tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor a functionat cu fluxul tehnologic,  de producere a combustibililor pentru focare.
Functionarea instalatiilor pe parcursul anului 2009 este prezentata alaturat.

PORTOFOLIUL ACTUAL DE produse PETROLIERE1. PACURA
2. COMBUSTIBIL LICHID USOR (CLU)
3. COMBUSTIBIL LIGHID GREU (CLU)
4. DIZOLVANT ORGANIC
5. COMBUSTIBIL TIP M

PIATA DE DESFACERE A PRODUSELOR PETROLIERE OBTINUTEPrin modernizarile realizate s-a largit piata de desfacere a produselor obtinute.

Piata interna

 

 • Piata pe care opereaza SC MIHOC OIL SRL la nivel intern cuprinde aproape toate judetele tarii.
 • Comercializarea  se realizeaza prin depozitul din localitatea Pipirig.

Produse  livrate de SC MIHOC OIL SRL


 • Combustibil lichid greu
 • Pacura

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – MEDIU

Societatea a implementat sistemul de management de mediu.

 

ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICATIVE SI IMPACTUL DE MEDIU

Aspectele de mediu a SC MIHOC OIL SRL au fost identificate in urma analizei initiale de mediu. Pe baza Listei aspectelor de mediu s-a facut identificarea si evaluarea aspectelor semnificative de mediu.

 

Factorul de mediu sol si panza freatica


Sursele potentiale de poluare a solului si subsolului pe amplasamentul studiat pot fi:

 • instalatia de tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor
 • parcul de rezervoare
 • rampa auto de incarcare / descarcare
 • reteaua de canalizare ape sarate si pluviale posibil impurificate
 • bazinele de colectare ape sarate si ape pluviale posibil impurificate

În vederea minimizării posibilităţilor de apariţiei a unor evenimente nedorite cu impact asupra solului, subsolului şi a panzei freatice s-au luat următoarele măsuri:

 • betonarea integrala a incintei instalatiei de tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor, cu inclinarea pantei sufficient pentru colectarea apelor pluviale in rezervorul metallic subteran, cu capacitatea de 8 mc;
 • obiectivele instalatiei sunt etanse, prevazute cu automatizari locale,
 • pompele de alimentare si evacuare sunt prevazute cu etansari specifice fiecarui produs vehiculat;
 • betonarea  integrala a amplasamentului  parcului de rezervoare. Parcul de rezervoare  este prevazut cu  dig  de retentie din beton care poate sa inmagazineze un volum de cel putin 200 mc de produs;
 • rezervoarele de depozitare sunt amplasate  suprateran;
 • amplasamentul   rampei auto de incarcare / descarcare este betonat  integral
 • bazinele colectoare de ape uzate sunt realizate din beton armat, prevazute cu hidroizolatie
 • sistemul de canalizare este realizat etans si este inspectat periodic, conform Programului anual de intretinere
 • caile de acces sunt betonate integral;

Avand in vedere cele mentionate, apreciem ca activitatea ce se va desfasura  pe amplasament nu va afecta solul, subsolul si panza panza freatica.

Monitorizarea si raportarea emisiilor in sol


 • Solul  si panza freatica de pe amplasament sunt monitorizate anual de catre  INCD – ECOIND,  conform Contractului nr. BE 2279/2007.
 • In vederea stabilirii influenţei activitatilor desfasurate pe amplasament  asupra solului şi a gradului de poluare, in data de 02.02.2009 s-au recoltat probe de sol de pe amplasamentul societatii, analizandu-se indicatorii :crom, cupru, mangan, plumb si produs petrolier, pentru care s-a  eliberat  Raport de incercare nr. 67/2 AI, din 02.02.2009.

 

Monitorizarea si raportarea emisiilor in panza freatica.


 

 • In vederea stabilirii influenţei activitatilor desfasurate pe amplasament  asupra panzei freatice şi a gradului de poluare, in data de 02.02.2009 s-au recoltat probe de apa din fantana aflata in aval de amplasament, analizandu-se indicatorii :pH, azot amoniacal, cloruri, sulfati, sulfuri, produs petrolier, cupru, zinc, plumb, cobalt, nichel, mangan, crom, pentru care s-a  eliberat  Raport de incercare nr. 67/1 AI, din 02.02.2009.
 • Valorile determinate la indicatorii de calitate analizati se incadreaza in valorile limita admisibile conform Legii 458/2002, modificata si completata cu Legea 311/2004, ceea ce indica ca activitatea desfasurata pe amplasament produce o poluare nesemnificativa asupra panzei freatice.

Factorul de mediu APA


Din activitatea desfasurata pe amplasament rezulta ape sarate si ape pluviale posibil impurificate din urmatoarele surse:

 • rezervoarele de depozitare titei extras din zacamantul Pipirig
 • rezervoare de depozitare titei aprovizionat
 • rezervoare de depozitare deseuri petroliere
 • condens din abur de la serpentine de incalzire a rezervoarelor si de la danfuirea instalatiei
 • purje de la centrala termica
 • platformele betonate ale instalatiei


Rezervoare de depozitare titei extras din zacamantul Pipirig


 

 • Titeiul extras din sondele de extractie  este transportat prin conducte la instalatia de tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor.
 • In prima faza, din titei se separa gazele de sonda in trei separatoare, dupa care este depozitat in rezervoare.
 • In rezervoare, titeiul este incalzit cu ajutorul aburului care circula prin serpentinele rezervoarelor, avand loc separarea gravitationala la fundul rezervorului a apei sarate de zacamant cu continut de suspensii mecanice.

Rezervoare de depozitare titei aprovizionat


 

 • Intrucat cantitatea de titei extras din zacamantul Pipirig nu acopera capacitatea de prelucrare a instalatiei de tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor, se aprovizioneaza titei din alte surse. Titeiul aprovizionat in mod normal contine apa sarata de zacamant in proportii de 0,5 – 1%. In rezervoare titeiul este incalzit cu ajutorul aburului care circula prin serpentinele rezervoarelor.
 • Dupa incalzire, din titei se separa la fundul rezervoarelor apa sarata de zacamant cu continut de suspensii mecanice.

 

Rezervoare de depozitare deseuri  petroliere


 

 • Deseurile petroliere sunt aprovizionate de la diferite schele de extractie a titeiului, sau rezultate din activitati de procesare a titeiului.  Deseurile petroliere contin apa sarata si suspensii mecanice care provin tot din zacamantele de titei.
 • In vederea procesarii, deseurile petroliere sunt depozitate in rezervoare, unde are loc procesul de decantare a apei sarate si a suspensiilor .

 

Condens din abur de la serpentinele de incalzire a rezervoarelor si de la danfuirea instalatiei


 

 • Condensul din abur rezultat de la danfuirea instalatiei este impurificat cu produse petroliere si apa sarata.Condensul din abur rezultat de la serpentinele de incalzire a rezervoarelor si a blazului de distilare se evacueaza in basa rezervoarelor si se colecteaza odata cu apele scurse de la rezervoare, in cele doua bazine de colectare.

 

Purje de la centrala termica


 

 • Purjele de la dedurizatoare si de la cazane sunt colectate in bazinul betonat colector.

 

Ape pluviale posibil impurificate de pe platformele betonate ale instalatiei


Apele pluviale posibil impurificate cu ape sarate si urme de produs petrolier sunt colectate de pe urmatoarele suprafete:

 • platforma betonata aferenta cuvei de retentie a parcului de rezervoare
 • platforma betonata aferenta blaz de distilare si a cuptoarelor tehnologice
 • platforma betonata aferenta rampei auto descarcare titei, deseuri petroliere
 • platforma betonata aferenta rampei auto de incarcare produse finite

De pe platformele betonate apele pluviale se colecteaza in cele doua bazine de colectare.

 • Apele sarate mentionate mai sus sunt colectate in bazinul betonat, rezervorul metallic ingropat si bazinul betonat.
 • Apa sarata colectata  contine clorura de sodiu, suspensii mecanice si urme de produs petrolier. Printr-o  epurare mecano – biologica nu se poate cobora continutul de sare a acestor ape si daca ar fi evacuate in ape de suprafata ar duce la poluarea acestora. Economic este mai avantajos ca aceste ape sa fie injectate in zacamant.
 • Apele sarate colectate sunt preluate din bazinele colectoare cu ajutorul vidanjei si transportate la sonda de injectie 16 si injectate in zacamantul de titei prin tubulatura sondei.
 • Prin modul de colectare, transport si injectarea lor in zacamant se previne poluarea apelor de suprafata,

Factorul de mediu AER


Emisiile rezultate din cadrul instalatiei  sunt :

 • prin surse punctuale
 • prin surse difuze:

Emisii prin surse punctuale

 • Emisiile  prin surse punctuale se datoreaza  gazelor arse cu continut de : SO2, CO, NOx si pulberi rezultate de la arderea CLU si a gazelor de sonda in cazanele centralei termice, cuptorul de incalzit ulei si in cuptorul de incalzire titei. Cazanele si cuptorul sunt prevãzute cu cosuri ce asigurã evacuarea şi o buna dispersie a gazelor de ardere.

 

Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer


 

 • Anual se monitorizeaza continutul de SO2, CO si NOx si pulberi in gazele de ardere de catre  INCD – ECOIND,  conform Contractului nr. BE 2279/2007.
 • În vederea stabilirii influenţei activitatilor desfasurate pe amplasament  asupra aerului şi a gradului de poluare in data de 03.02.2009, s-au realizat mãsurãtori privind continutul de CO, NOx, SO2  si pulberi in gazele de ardere emise prin cosurile de evacuare  ale cazanelor centralei termice si a cuptorului de incalzit titei, pentru care s-a eliberat Raport de incercari nr. 101 / PA din 03.02.2009.

Emisii prin surse difuze


Prin surse difuze sunt emisii de compusi organici volatili (COV) de la activitatile de:

 • depozitarea produselor petroliere in rezervoare;
 • incarcarea/ descarcarea produselor petroliere pe rampele auto de incarcare/descarcare
 • manipularea produselor petroliere

O alta sursa  de emisii difuze sunt mijloacele auto din dotare de la care in timpul functionarii se emit în atmosferã prin gaze de eşapament: hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx , particule.

 

Monitorizarea si raportarea imisiilor in aer


 

 • In data de 27.01.2009, s-au realizat mãsurãtori privind continutul de COV, la nivelul solului pentru care s-a eliberat Raport de incercari nr. 102 / PA din 03.02.2009

Zgomotul


 • Sursele de zgomot sunt legate de operatiile tehnologice din cadrul instalatiei si de utilajele de transport folosite la descarcarea/incarcarea   materiilor prime/produse finite.

Monitorizarea si raportarea zgomotului

 • Anual se fac determinari de zgomot la limita incintei, de catre  INCD – ECOIND,  conform Contractului nr. BE 2279/2007 .
 • S-au realizat mãsurãtori privind nivelul de zgomot la limita incintei, pentru care s-a eliberat Raport de incercari nr. 19 zg / din 03.02.2009.

Nivelul de zgomot la limita incintei in timpul functionarii instalatie este sub valoarea admisibila de 65 dB, conform STAS 10009/88.

Mirosul


 • Pe amplasament se manipuleaza si proceseaza produse petroliere, fapt care implica un miros specific de hidrocarburi, identificabil pe toata suprafata aferenta instalatiei.
 • Nu se pune problema monitorizarii mirosului deoarece nu este cazul.

Monitorizarea DEŞEURILOR


Deseurile rezultate din procesele tehnologice şi din activităţile auxiliare sunt :

 • slam rezervor (amestec de apă sarata + produs petrolier + suspensii solide )
 • reziduuri uleioase (suspensii mecanice si hartie de filtru incarcata cu suspensii mecanice si ulei)
 • deşeu feros
 • deseu menajer
 • Lunar se tine o evidenta a deseurilor produse si  conform HG 856/2002 va contine urmatoarele informatii:
 • tipul deseului
 • codul deseului
 • instalatia producatoare
 • cantitatea produsa
 • data evacuarii deseului din instalatie
 • modul de stocare
 • data predarii deseului
 • cantitatea predata catre transportator
 • date privind expeditiile respinse
 • date privind orice amestecare a deseurilor.

Transportul deseurilor se realizeaza  in conformitate cu legislatia in vigoare.

INCIDENTE DE POLUARE


 • Pana in prezent  nu s-au produs incidente de poluare a mediului datorate activitatii desfasurate pe amplasamentul investigat.

 

UTILIZAREA MATERIILOR PRIME, auxiliare SI utilitati


 • Alimentare cu energie electrice si retele electrice
 • Alimentarea cu energie electrica a punctului de lucru se face din reteaua nationala prin intermediul unui post de transformare PT 13 Pipirig, situat in imediata vecinatate. Postul de transformare nu este proprietatea societatii.
 • Din postul de transformare se racordeaza tabloul electric general de la care energia electrica este distribuita spre tablourile electrice ale instaltiilor. Pentru iluminat este un circuit separat.
 • Furnizarea energiei electrice se realizeaza in baza Contractului  nr. 2537/2000 .
 • Pe amplasament nu sunt transformatori si condensatori.
 • Consumul de energie electrica este contorizat.

 

CONSUMUL DE COMBUSTIBIL


 

 • combustibil lichid greu
 • gaz sonda

Informatii disponibile publicului si altor parti interesate


Datele cuprinse in Raportul de mediu privind nivelul emisiilor de poluanti in aer , apa, sol, pinza freatica, producerea si gestiunea deseurilor sunt disponibile publicului.

Informatiile privind datele de productie, valoarea investitiilor si a costurilor pentru mediu sunt disponibile autoritatilor locale, regionale si nationale.

 

Parteneri

Telefonul consumatorului